Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Ders Kodu1200.000105
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR Doç. Dr. Mehmet Özbaş, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akın
Kaynaklar
  • 1. Ertürk, S. Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, Yelkentepe Yayınları 4. 1975.Demirel, Ö. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara, PEGEM-A Yayıncılık.2004.Demirel, Ö. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme,Ankara,Pegem A Yayıncılık,1999.Sönmez, V. Program Geliştirmede Öğretmen el Kitabı, Ankara, Yargı Yayınları,1986.Bilen, M. Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara, Sistem Ofset,1989.
Ders TanımıÖğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
HedeflerÖğretimle ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrama, öğretimde planlı çalışabilme, öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini kavrama ve etkin kullanabilme
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ders ile ilgili temel kavramları açıklar.
2Alanı ile ilgili hazırlanmış olan öğretim programlarını öğretim planlarını hazırlarken kullanır.
3Alanı ile ilgili öğretim planları hazırlar.
4Eğitim-öğretimin temel ilkelerini açıklar.
5Öğretim stratejilerini ve özelliklerini açıklar.
6Öğretim yöntem ve tekniklerinin genel özelliklerini açıklar.
7
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlarEğitim, öğretim, öğrenme, öğretim,
2Eğitim programı, öğretim programı, örtük program.
3Alanı ile ilgili öğretim programlarının incelenmesi.
4Öğretim planlarının hazırlanmasında işbirliği yapılacak kurum ve komisyonlarÖğretmenler kuruluŞube-sınıf öğretmenler kuruluZümre öğretmenler kurulu
5Öğretim planlarıÜnitelendirilmiş yıllık planlarGünlük-ders planları
6Duyu organları ve öğrenmeİletişim ve öğrenme
7Eğitim - öğretimin temel ilkeleri
8Öğretim stratejileri
9Ara değerlendirme
10Öğretim yöntem ve teknikleri
11Anlatım, soru - cevap, örnek olay ve problem çözme
12Rol oynama, gösterip yaptırma, proje, deney, bireysel ve sınıf dışı çalışma teknikleri
13Panel, forum, sempozyum, münazara, konferans, brifing, açık oturum, grup tartışması, balık kılçığı, beyin fırtınası, vızıltı (philips-buzz) grupları, istasyon tekniği, altı şapka
14Konuşma halkası, mikro öğretim, benzetişim, çoklu zeka.
15Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma1402
Soru-Yanıt1402
Gösterme1402
Beyin Fırtınası111
Rol Oynama / Dramatize Etme111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14235
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1555555433
ÖÇ254335433
ÖÇ35444444444
ÖÇ45432222245
ÖÇ55433335553
ÖÇ6543213454
ÖÇ7444334355

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek