Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türkçe II: Sözlü Anlatım

Ders Kodu1200.000202
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SEÇER
Kaynaklar
  • 1. Yakup Karasoy vd. Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Akçağ, Ankara 2004. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Grameri, TDK, Ankara 2004. Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000 Zeynep Korkmaz vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK, Ankara 2000.
Ders TanımıAnlam bilgisi Anlam bilgisi uygulamaları Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar Olay yazıları, düşünce yazıları ve uygulamaları Sözlü kompozisyon türleri Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamaları Edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamaları Edebiyat tarihi incelemeleri Güzel konuşma ve yazma kuralları Güzel konuşma ve yazma uygulamaları Edebî tür bilgisi Edebî türlerle ilgili retorik uygulaması
HedeflerÖğrenciye dili kullanma becerisi kazandırmak ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisini sağlamak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Dili günlük hayatta etkin kullanabilmeyi öğrenir.
2Türk dilinin kurallarını öğrenir.
3Hitabet konusunda kendisine güven duymayı öğrenir.
4Edebî türleri tanır.
5İletişimi güçlenir.
6Okuma sevgisi, alışkanlığı kazanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Anlam bilgisi
2Anlam bilgisi uygulamaları
3Anlam bilgisi uygulamaları
4Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar
5Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar
6Olay yazıları, düşünce yazıları ve uygulamaları
7Sözlü kompozisyon türleri
8Vize Sınavı
9Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamaları
10Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamaları
11Edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamaları
12Edebiyat tarihi incelemeleri
13Güzel konuşma ve yazma kuralları
14Güzel konuşma ve yazma uygulamaları
15Edebî tür bilgisi ve edebî türlerle ilgili retorik uygulaması
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Bütünleme Sınavı144
Derse Katılım10110
Tartışma818
Beyin Fırtınası818
Bireysel Çalışma818
Okuma818
Sözlü Sınav111
Ev Ödevi515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ145
ÖÇ24222
ÖÇ34421
ÖÇ442135
ÖÇ54523
ÖÇ645

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek