Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Matematik II

Ders Kodu1205.020410
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatma TOYOĞLU
Kaynaklar
  • 1. Balcı, Mustafa, Analiz I, Nobel Yayın Dağıtımı, 1997
Ders TanımıDiferensiyel ve Uygulamaları, Belirsiz İntegral ve Temel İntegrasyon Formülleri,Belirsiz İntegral (Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon) Belirsiz İntegral (Rasyonel Fonksiyonların İntegrali)), Belirli integral ve Belirli İntegralin Özellikleri İntegral Hesabının Temel Teoremleri, Belirli İntegral Yardımı ile Alan Hesabı Belirli İntegral Yardımı ile Hacim Hesabı, Yay Uzunluğu ve Dönel Cisimlerin Alanı, seriler, pozitif terimli serilerin yakınsaklık kriterleri, alterne ve herhangi terimli seriler, kuvvet serileri
HedeflerBelirli-belirsiz intergrali ve serileri anlama ve uygulamalarını yapma
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Belirsiz integralin temel özelliklerini analiz eder.
2Belirli integrali ve bunların temel problemlere uygulayabilmesini analiz eder.
3Serileri tanıma ve serilerin karakterlerini belirleyebilmesini analiz eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Diferensiyel ve Uygulamaları, Belirsiz İntegral ve Temel İntegrasyon Formülleri
2Belirsiz İntegral (Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon)
3Belirsiz İntegral (Rasyonel Fonksiyonların İntegrali))
4Belirli integral ve Belirli İntegralin Özellikleri
5İntegral Hesabının Temel Teoremleri
6Belirli İntegral Yardımı ile Alan Hesabı
7Belirli İntegral Yardımı ile Hacim Hesabı
8Arasınav
9Yay Uzunluğu
10Dönel Cisimlerin Alanı
11has olmayan integraller
12diziler ve serilere giriş
13Pozitif terimli seriler
14alterne seriler, mutlak yakınsak seriler
15kuvvet serileri, fonksiyonların kuvvet serisi gösterimi
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14570
Ev Ödevi14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ134
ÖÇ234
ÖÇ334

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek