Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türkçe I: Yazılı Anlatım

Ders Kodu1200.000101
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Hüseyin SEÇER
Kaynaklar
  • 1. 1 Arıcı, A, Ungan S. (2012) Yazılı Anlatım El Kitabı, Pegem Yay. Ankara2 Kantemir, E. 1997
  • Yazılı ve Sözlü Anlatım, Engin Yayınevi, Ankara.3 Kavcar, C. ve Oğuzkan, F. 1999
  • Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yayıncılık, Ankara.
Ders TanımıDilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb. ) , formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb. ) , makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.
HedeflerÖğrencilerin yazılı anlatım konularını tanıyarak farklı metinlerden oluşan yazı tekniklerini irdelemeleri ve farklı konuları işleyen yazı örneklerini değerlendirmeleri, kendilerinin yazı kabiliyetlerini de geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1gündelik işlerinde gerekli olan yazılı anlatım türlerini öğrenecek
2edebî eserleri tanır ve okuma becerisi kazanacak, okur-yazar kimliğini geliştirecek
3türkçenin kurallarına uygun olarak kendilerini yazılı ifade edecek
4eleştirel düşünme ve yazma etiği kazanabilecektir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türkçede yazılı anlatımın sorunları ve çözüm yolları; iletişim-dil-milli kültür ilişkisi; okumanın insan hayatındaki önemi; öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yapılması gerekenler.
2Farklı okuma tekniklerinin örneklerle anlatılması (amaçsız okuma, özgür okuma, sesli okuma, sessiz okuma, eleştirel okuma, toplu okuma)
3Etkili okumayı engelleyen fiziki ve psikolojik etkenler; okunan bir metnin kalıcı hale getirilmesi; hızlı okuma becerisinin geliştirilmesi
4Yazma becerisinin önemi; yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları (üslup, gözlem, okumak, düşünmek)
5Yazılı anlatımın biçim ve içerik yönünden planlanmasının örneklerle anlatılması
6Metnin başarılı olması için gerekenler; iyi bir cümlenin ve iyi bir paragrafın özellikleri; paragraf oluşturma çalışmalarının yapılması
7Anlatım biçimlerinin örneklerle tanıtılması (açıklayıcı anlatım, kanıtlayıcı anlatım, tasvir edici anlatım, öyküleyici anlatım, manzum anlatım, konuşma yoluyla anlatım)
8Yazma öğretim yöntemlerinin örneklerle tanıtılması (kontrollü yazma, serbest yazma, dikte yöntemiyle yazma, araştırmaya dayalı yazma, güdümlü yazma, küme çalışmasıyla yazma)
9Arasınav
10Form yazı türlerinin örneklerle tanıtılması (öz geçmiş, dilekçe, rapor); anlatım bozukluklarının cümleler üzerinde tespit edilmes
11Form yazı türlerinin örneklerle tanıtılması (mektup, telgraf, tutanak ve tebliğ); anlatım bozukluklarının cümleler üzerinde tespit edilmesi
12Öğretici metin türlerinin örneklerle tanıtılması (makale, eleştiri, deneme, sohbet ve fıkra); anlatım bozukluklarının cümleler üzerinde tespit edilmesi
13 Öğretici metin türlerinin örneklerle tanıtılması (röportaj, hatıra, biyografi ve gezi); anlatım bozukluklarının cümleler üzerinde tespit edilmesi
14Edebî türlerin örneklerle tanıtılması (destan, masal, fabl, hikâye, roman ve şiir)
15Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz2510
Derse Katılım10330
Uygulama/Pratik3515
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15554432223
ÖÇ2555332244
ÖÇ35554333333
ÖÇ454323353

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek