Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Topluma Hizmet Uygulamaları

Ders Kodu1200.000208
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULUT
Kaynaklar
  • 1. Coşkun, H. 2009
  • Topluma Hizmet Uygulamaları , Anı Yayıncılık, Ankara
Ders TanımıTopluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
HedeflerDers kapsamında yapılacak etkinlikler ile öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma hedeflenmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayacak
2Öğrenciler sosyal ve güncel sorunların farkına varacak
3Öğrenciler sorunların çözümüne yönelik projeler üretebilecek
4Öğrenciler toplumu bilgilendirme adına düzenlenen konferans, panel, kongre vb. etkinliklere gönüllü olarak katılabiecek
5Öğrenciler okullarımızda topluma hizmet uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerin gerekliliğini anlayabilecek.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Topluma hizmet uygulamalarının tanımı ve önemi
2Toplumun güncel sorunlarını belirleme
3Projenin tanımı ve proje hazırlama aşamaları
4Bireysel rapor, etkinlik raporu ve proje raporu hazırlamaya ilişkin bilgiler
5Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin tartışılması
6Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması
7Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması
8Ara Sınav
9Projelerin yürütülmesi
10Projelerin yürütülmesi
11Projelerin yürütülmesi
12Projelerin yürütülmesi
13Projelerin yürütülmesi
14Projelerin yürütülmesi
15Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Proje Hazırlama100
Proje Sunma100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14228
Takım/Grup Çalışması14228
Rapor Hazırlama8216
Proje Hazırlama177
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14228
Okuma515
Performans10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14444333344
ÖÇ24444333444
ÖÇ34444443334
ÖÇ44444443344
ÖÇ54334444444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek