Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Kodu1200.000206
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretmen Bülent SARIKAYA
Kaynaklar
  • 1. Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (2010) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: PegemA yayınları.
Ders TanımıÖlçme ile ilgili temel kavramlar; ölçek ve ölçek çeşitleri. Değerlendirmenin eğitim sistemindeki yeri, değerlendirmenin amaçları, öğeleri, değerlendirme türleri, ölçme araçlarında aranan nitelikler; hata ve hata türleri, güvenirlik ve güvenirlik hesaplanma yöntemleri; geçerlik türleri ve hesaplanması, geleneksel ölçme araçları, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülmesi ve karşılaşılan güçlükler.
HedeflerÖlçme ve değerlendirmenin temel kavramlar bilgisine sahip olup, bu kavramları anlamak ve eğitimde kullanılan ölçme araçlarını geliştirmede yeterli olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını tanımlar.
2Ölçme araçlarının temel özelliklerini açıklar.
3Sınıf içi kullanımı için ölçme aracı geliştirir.
4Değerlendirmenin, puan vermenin ve ölçme araçlarının temel prensiplerini ve özelliklerini kavrar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar
2Ölçme ve değerlendirmenin amaçları, öğeleri, değerlendirme türleri
3Ölçme araçlarının temel nitelikleri; hata, güvenirlik ve güvenirlik hesaplanma yöntemleri
4Geçerlik, geçerlik türleri ve hesaplanmas
5Sınıf için ölçme aracı geliştirme: bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülmesinde kazanımlar
6Geleneksel ölçme araçları 1
7Geleneksel ölçme araçları 2
8Geleneksel ölçme araçları 3
9Ara sınav
10Tamamlayıcı öçme ve değerlendirme yaklaşımları
11Sınıf projelerinin tartışılması
12Ölçme ve değerlendirmede istatistik metotlar: Betimleyici istatistik
13Ölçme ve değerlendirmede istatistik metotlar: Standart test puanları
14Ölçme ve değerlendirmede istatistik metotlar: Temel madde analizi
15
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım10660
Takım/Grup Çalışması122
Rapor Sunma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6848
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ145
ÖÇ254555
ÖÇ3
ÖÇ4345

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek