Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ders Kodu1200.000113
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BULUT
Kaynaklar
  • 1. 1. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (12. Basım), Ankara: Nobel Yayıncılık. 2. Yıldırım A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin yayıncılık. 3. Seyidoğlu, H. (2009). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı (10. Basım), İstanbul: Güzemcan Yayıncılık.
Ders TanımıBilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler,bilimsel araştırmanın yapısı,araştırma türleri, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşler,bilimsel araştırmanın teorik dayanakları,ilgili kaynakların taranması,evren ve örneklem,verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri),verilerin kaydedilmesi, analizi,SPSS ile veri analizi,verilerin yorumlanması, bulguların tablolaştırılması ve Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
HedeflerBilim ve araştırma kavramları, araştırmanın temel özellikleri; nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları ve modelleri, veri toplama ve analizi, rapor yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları, yöntemleri bilir.
2Bir bilimsel araştırma planlar.
3Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
4Araştırma raporu, kitap tanıtımı, tez, makale, proje yazım tekniklerini uygular.
5Bilimsel yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor olarak sunar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.)
2Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler
3Bilimsel düşünce
4Bilimsel Yöntem
5Bilimlerin sınıflandırılması
6Bilimsel araştırma nasıl yapılır
7Araştırma türleri, veri toplama teknikleri
8Verilerin kaydedilmesi, analizi, verilerin yazılması
9Ara sınav
10Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması
11Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması
12Öğrenci ödevlerinin sunumları
13Öğrenci ödevlerinin sunumları
14Öğrenci ödevlerinin sunumları
15Öğrenci ödevlerinin sunumları
16Dönem Sonu Sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Quiz20
Proje Hazırlama60
Proje Sunma20
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Proje Hazırlama11616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ154
ÖÇ254
ÖÇ354
ÖÇ454
ÖÇ554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek