Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Geleneksel Çocuk Oyunları

Ders Kodu1201.230808.2
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Necdet TOZLU
Kaynaklar
  • 1. And, Metin. Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İstanbul: YKY, 2002, s. 27-36.Oğuz, Öcal. Türkiye?de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Ankara: THBMER Yayınları, 2005. Uçmaz, Veli. Geleneksel Çocuk Oyunlarımız, Ankara: Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri daire Başkanlığı Yayınları, 2010. Özdemir, Nebi. Türk Çocuk Oyunları, Ankara: Akçağ, 2006. Kaya, Doğan. Çöm Çöm Çömbelek Sivas Çocuk Oyunları, İstanbul: Kitabevi, 2011.
Ders Tanımı1. Hafta Tanışma, karşılıklı beklenti ve sorumlulukların görüşülmesi, ders içeriğinin verilmesi.2. Hafta Oyuncu İnsan: Oyunun Ruhu ve Oyun Kavramı3. Hafta Oyun Kavramı Üzerine Yerli ve Yabancı Düşünceler4. Hafta Türk Çocuk Oyunlarını Sınıflandırma Çalışmaları ve Uygulamalı Oyun Örnekleri 5. Hafta Türk Çocuk Oyunlarını Sınıflandırma Çalışmaları ve Uygulamalı Oyun Örnekleri6. Hafta Eski Dünyada Çocuklar Neler Oynuyordu? Eğlenceli Bir Tarih Okuması: Oyun Tarihi ve Oyun Örnekleri7. Hafta Vize8. Hafta 21. Yüzyılın Çocuk Oyunları ve Oyuncakları9. Hafta Kaybolan Geleneksel Çocuk Oyunlarını Korumak: Sürdürülebilirlik ve Geleneksel Çocuk Oyunlarını Derlemek10. Hafta Kaybolan Geleneksel Çocuk Oyunlarını Korumak: Sürdürülebilirlik ve Geleneksel Çocuk Oyunlarını Derlemek11. Hafta Kaybolan Geleneksel Çocuk Oyunlarını Korumak: Sürdürülebilirlik ve Geleneksel Çocuk Oyunlarını Derlemek12. Hafta İlkokulda oynatılabilecek çocuk oyunlarından bir seçki yapmak.13. Hafta Geleneksel Oyuncakları Toplamak, Oyuncak Üretmek, Bir Mekânda Sergilemek Oyuncak Müzesi Kurmak İçin Harekete Geçmek14. Hafta Geleneksel Oyuncakları Toplamak, Oyuncak Üretmek, Bir Mekânda Sergilemek Oyuncak Müzesi Kurmak İçin Harekete Geçmek
HedeflerÖğretmen adaylarının Çocuk Oyunları alanında temel kavram ve kuram bilgisine sahip olmaları amaçlanır. Ayrıca öğretmen adaylarına Çocuk Oyunlarının öğretimi için Çocuk Oyunlarına özel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmeleri sağlanır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çocuk Oyunları alanında temel kavram ve kuram bilgisine sahip olur.
2Eğlenme, deşarj olabilme, zamanı değerlendirme, taklit etme, neşelenme ve mutlu olma gibi çeşitli aktiviteleri kapsayan çocuk oyunları öğrenir.
3Çocuk Oyunları araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenip etkin kullanabilir.
4Çocuk Oyunları çalışmaları tarihine dair bilgi sahibi olup Türk çocuk oyunları çalışmalarının dünya çocuk oyunları çalışmaları içindeki yerini kavrayabilir.
5Türk kültür tarihinin yazılı ve sözlü kaynaklarını tanıyıp kullanır.
6Kültürel süreçlere bütüncül yaklaşabilmek için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettiği verileri kullanarak disiplinler arası incelemeler yapar.
7Çocuk oyunları konusunda örnekler üzerinden kazanacağı formasyon meslek hayatında çocuğun seviyesine inebilme ve onu anlamada önemli katkı sağlar.
8Türk kültürünü edebî metinler üzerinden analiz edebilirler.
9Geleneksel çocuk oyunları konusunda hazır bulunuşluğu zenginleştirerek öğrencilerin yakınlarında bildikleri, duydukları oyunlarla öğrenmeyi birleştirme imkânını geliştireceklerdir.
10Gelenek, görenek ve halk inançlarına dayalı toplumsal uygulamaları analiz eder, tartışır ve uygulamalı halk bilimi alanında yeni modeller geliştirirler.
11Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk çocuk oyunları alanında bilgi oluşturur, düzenler ve paylaşırlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma, karşılıklı beklenti ve sorumlulukların görüşülmesi, ders içeriğinin verilmesi.
2Oyuncu İnsan: Oyunun Ruhu ve Oyun Kavramı
3Oyun Kavramı Üzerine Yerli ve Yabancı Düşünceler
4Türk Çocuk Oyunlarını Sınıflandırma Çalışmaları ve Uygulamalı Oyun Örnekleri
5Türk Çocuk Oyunlarını Sınıflandırma Çalışmaları ve Uygulamalı Oyun Örnekleri
6Eski Dünyada Çocuklar Neler Oynuyordu? Eğlenceli Bir Tarih Okuması: Oyun Tarihi ve Oyun Örnekleri
7Vize
821. Yüzyılın Çocuk Oyunları ve Oyuncakları
9Kaybolan Geleneksel Çocuk Oyunlarını Korumak: Sürdürülebilirlik ve Geleneksel Çocuk Oyunlarını Derlemek
10Kaybolan Geleneksel Çocuk Oyunlarını Korumak: Sürdürülebilirlik ve Geleneksel Çocuk Oyunlarını Derlemek
11Kaybolan Geleneksel Çocuk Oyunlarını Korumak: Sürdürülebilirlik ve Geleneksel Çocuk Oyunlarını Derlemek
12İlkokulda oynatılabilecek çocuk oyunlarından bir seçki yapmak
13Geleneksel Oyuncakları Toplamak, Oyuncak Üretmek, Bir Mekânda Sergilemek Oyuncak Müzesi Kurmak İçin Harekete Geçmek
14Geleneksel Oyuncakları Toplamak, Oyuncak Üretmek, Bir Mekânda Sergilemek Oyuncak Müzesi Kurmak İçin Harekete Geçmek
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav30
Uygulama/Pratik25
Proje Hazırlama25
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma20
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14570
Uygulama/Pratik14228
Proje Hazırlama111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ333
ÖÇ433
ÖÇ5223
ÖÇ6223
ÖÇ72223
ÖÇ833
ÖÇ933
ÖÇ1033
ÖÇ1133

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek