Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Vatandaşlık Bilgisi

Ders Kodu1200.000218
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.doç.Dr. Nurettin Birol
Kaynaklar
  • 1. Çiftçi, Ahmet (2008) Vatandaşlık Bilgisi, demokrasi ve İnsan hakları, Gündüz yayıncılık, Ankara. Nesin, Aziz (2004) Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz, Adam Yayıncılık, İstanbul. Doğanay, İsmail (2005) Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan hakları, Pegem yayıncılık, Ankara. Başgil, Ali Fuat, (2000) Gençlerle Başbaşa, Yağmur yayıncılık, İstanbul. Erdoğan, Mustafa (2011) Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset, Liberte yayıncılık, Ankara.
Ders Tanımıİnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; insan hakları kavramı ve gelişimi, devlet ve devlet şekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri ve yapısı.
Hedeflerİnsan hakları ve demokratik kültür saygılı bireyler yetiştirmek. Türk kültüründeki gelişimi analiz edebilen, küresel değerlerle barışık sağlıklı ve mutlu bir toplumun temelini oluşturmak. Bireye mensup olduğu devleti, devletin yapısını, işleyişini,hukuk sistemi ve anayasayı tanıtmak. Sosyal Bilgiler ile Vatandaşlık ilişkisini açıklamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsan hakları ve demokrasi kavramlarının tarihsel gelişimini bilecek
2toplumsal hayatın düzenleyen kuralları bilecek.
3Kanun-i Esasiden itibaren hazırlanan tüm anayasaların temel özelliklerini açıklayabilecektir.
4Anayasada yer alan Birey Hak ve Hürriyetlerini açıklar
51982 Anayasasının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili hükümlerini bilecek
6Uluslararası kuruluşları ve bunların T.C. ile ilişkilerini bilecek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin içeriğinin, kaynaklarının ve işleyiş şekillerinin tanıtımı ve genel tanışma.
2Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar (Din, ahlak, görgü, örf adet kuralları..)
3Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar (Hukuk kuralları..)
4Devlet ve devlet şekilleri
5Demokrasi ve çeşitleri
6T.C. ?nin temel nitelikleri
7Anayasa ve siyasi iktidar
8Anayasa Tarihimiz (Osmanlıdan-Cumhuriyete)
9VİZE
10T.C. Devleti?nin İdari Yapısı (Merkezi ve Yerel Yönetimler)
111982 Anayasası Genel Özellikleri ve YASAMA
121982 Anayasası YÜRÜTME
131982 Anayasası YARGI
14Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye
15Dönem sonu Sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım224
Tartışma224
Soru-Yanıt224
Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma5525
Rapor224
Performans224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ133222
ÖÇ2423
ÖÇ34333
ÖÇ454
ÖÇ555544
ÖÇ654454

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek