Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

El Sanatları

Ders Kodu1201030804.2
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Zafer AKOĞUZ
Kaynaklar
  • 1. V. Türk Kültür Kongresi. Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bügünü ve Geleceği, El Sanatları Cilt XIII, 17-22 Aralık 2002, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.İsmail ÖZTÜRK Geleneksel Türk El sanatlarına Giriş, Ürün yayınları, Ankara 1998.
Ders TanımıEl sanatları ile ilgili terim ve kavramlar; Dönemlere Göre Türk el sanatlarının tarihi gelişimi , sınıflandırılması, kullanım alanı, Kullanılan teknikler, Teship ve minyatüre ilişkin uygulamalar, Ülkemizde el sanatları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, El sanatı ürünlerinin üretimi ve pazarlanması.
HedeflerGeleneksel sanat yapıtlarının, Türk Toplumunun sanatsal yapısını, geçmiş değerlerini baz alarak evrensel platforma taşımak.Kültürel değerlerimizi araştıran, sınıflandırabilen, onları tanıtabilen ve güzel sanatların plastik sanatlar alanında çağdaş yorumlara ulaşmada gereken tüm eğitimi alarak, yeni yapıtlar ortaya çıkarmak.Türk İslam Sanatı kapsamında değerlendirilen Ebru, Hat, Minyatür, Tezhip sanatlarının tarihsel gelişimi içerisinde. Öğrencinin yaratıcı gücünü açığa çıkarma, araştırma, bulma, uygulama, deneme ve sonuçlandırma becerilerini estetik kaygılarla geliştirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1El sanatlarını dönemsel ve bölgesel üslup farklılıkları açısından inceleyerek değerlendirilebilecektir.
2El Sanatlarının oluşum ve gelişim süreçlerini neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek açıklayabilecektir.
3Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri,farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır.
4Türk Sanatının oluşum ve gelişim süreçlerini neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek açıklayabilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1El sanatları ile ilgili terim ve kavramlar.
2El sanatları ile ilgili kaynakların taranması (kitap, dergi vb.).
3Dönemlerine göre el sanatlarının tarihi gelişimi.
4Dönemlerine göre Türk El Sanatları'nın tarihi gelişimi.
5Cumhuriyet öncesi el sanatlarının gelişimi.
6El sanatlarının sınıflandırılması.
7Ara sınav
8Ham maddesine göre el sanatlarının sınıflandırması.
9Ham maddesi toprak, taş ve ahşap olan el sanatları.
10Ham maddesi lif, maden, deri olan el sanatları.
11Ham maddesi cam, kâğıt ve bitki sapları olan el sanatları.
12Yörelere göre el sanatlarının incelenmesi.
13El sanatları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, ürünlerin üretimi ve pazarlanması süreci.
14Final
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav14545
Final Sınavı14545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1222
ÖÇ2322
ÖÇ3333
ÖÇ4323

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek