Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çevre Eğitimi

Ders Kodu1201.020311
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Demet Yiğit
Kaynaklar
  • 1. 1. Yıldız, K
  • Sipahioğlu
  • Yılmaz M. Çevre Bilimi. Gündüz eğitim ve yayıncılık, Ankara,2005. 2. Kışlalıoğlu, M.Berkes, F. Ekoloji ve Çevre Sorunları. Evrim Matbaacılık Ltd. İstanbul, 1994 3. Çepel, N.Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri,Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Aydoğdu Matbaası, 2003 4. Şahin, B. Çevre Bilimi (Çevre İçin Eğitim), MMP Baskı Tesisleri, İstanbul. 2008. 5. Aydoğdu M. ve Gezer, K. (2006). Çevre Bilimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Ders TanımıTemel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.
HedeflerTemel ekolojik kavramları kavrama, doğada enerji akışını anlayabilme, ortak yaşam biçimlerini açıklayabilme, nüfüs artışı ve erozyonun sonuçlarını açıklayabilme, çevre kirlenmesinin nedenlerini ve koruma çabalarını açıklayabilme, sürdürülebilirbir dünya için neler yapılması gerektiğini açıklayabilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1çevre sorunlarının farkında olacak
2çevre sorunlarının çözümüne aktif katılabilecek
3çevre kirliliğine neden olan kaynakları bilecek ve önlemler önerebilecek
4
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ekoloji biliminin tanımı, ekoloji biliminin konusu ve alt dalları, ekoloji biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi
2 Ekoloji biliminin araştırma yöntemleri, çevre biliminin tanımı ve konusu.
3Ekolojide bazı temel kavramlar
4Çevresel faktörler
5Ekosistem ve populasyon
6Büyük ekosistemler ve yeryüzüne dağılışları
7Çevre sorunları
8Çevre sorunları
9ara sınav
10Çevre sorunlarına çözüm önerileri
11Çevre sorunlarına çözüm önerileri
12Çevre ile ilgili kuruluşlar ve anlaşmalar
13Türkiye'de çevre ile ilgili kuruluşlar
14Çevre eğitimi
15Türkiyede çevre eğitimi
16Dönem sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Takım/Grup Çalışması10
Alan Gezisi10
Alan Çalışması10
Proje Hazırlama10
Proje Sunma10
Proje Tasarımı /Yönetimi10
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım10330
Takım/Grup Çalışması5525
Alan Gezisi166
Alan Çalışması166
Proje Hazırlama166
Proje Sunma133
Proje Tasarımı /Yönetimi166
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ133
ÖÇ2445
ÖÇ334
ÖÇ4454
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek