Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İlköğretimde Kaynaştırma

Ders Kodu1201.200806
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Alper KAŞKAYA
Kaynaklar
  • 1. Sucuoğlu, Bülbin, Kargın, Tevhide, İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları(Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler), Moroa, İstanbul, 2006
Ders TanımıKaynaştırmanın tanımı ve temel ilkeleri. öğrencilerinin özellikleri. öğrencilerinin sınıftaki durumları. öğrencilerinin diğer öğrencilerle olan soyal ilişkileri. öğretim durumları. bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenmesi, yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları.
HedeflerKaynaştırma öğrencilerinin özelliklerini, kaynaştırma öğrencilerinin sınıftaki durumlarını, kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkilerini, kaynaştırma öğrencilerinin öğretim durumlarını kavrayabilme
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kaynaştırma ile ilgili temel kavramları, amaçlarını ve türlerini açıklar.
2Kaynaştırmanın ilkelerini sıralar.
3Kaynaştırmanın başarısını etkileyen etmenleri açıklar.
4Kaynaştırmaya hazırlık çalışmalarını planlar.
5Normal gelişim gösteren çocuklar için düzenlenmiş eğitim programlarını kaynaştırmaya uyarlar
6Eğitim ortamını kaynaştırmaya uygun olarak düzenler.
7Kaynaştırma ortamında özel gereksinimli çocuğu ve eğitim programını değerlendirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1 Kaynaştırmanın tanımı ve temel ilkeleri. Kaynaştırma öğrencilerinin özellikleri.
2 Kaynaştırma öğrencilerinin sınıftaki durumları. Kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkileri.
3 Kaynaştırma öğrencilerinin öğretim durumları. Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları ve uygulanması
4 Kaynaştırma programının bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenmesi.
5Zihinsel engelliler ve kaynaştırılması. İşitme engelliler ve kaynaştırılması. Görme engelliler ve kaynaştırılması . Öğrenme Güçlüğü ve Kaynaştırılması.
6Kaynaştırma eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler, Kaynaştırma öğrencilerinin ve normal çocukların aileleri bilgilendirilmesi
7 Bireyselleştirilmiş eğitim programları oluşturulması örneği
8 Ara sınav
9Yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları.
10Yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları.
11Yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları.
12Yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları.
13Yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları.
14Yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları.
15Yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Ara Sınav60
Uygulama/Pratik40
Final Sınavı70
Rapor Sunma30
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Uygulama/Pratik1109109
Rapor Sunma111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15445554555
ÖÇ24554555445
ÖÇ34555454555
ÖÇ45445544555
ÖÇ55555444554
ÖÇ65445455454
ÖÇ75554555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek