Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Eğitim Tarihi

Ders Kodu1200.000127
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Nusrettin YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. 1.Cemil Öztürk (Ed), (2005), Türk İnkılap Tarihi, Ankara. 2.Mustafa Ergün, (1982), Atatürk Devri Türk Eğitim Tarihi, Ankara. 3.Necdet Sakaoğlu, (1992), Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, İstanbul. 4.Osman Ergin, (1977), Türk Maarif Tarihi-I-VI, İstanbul. 1.Önder, Mustafa. Türk Eğitim Tarihi, Anı yayıncılık, Ankara 5.Rıfat Okçabol, (2005), Türkiye Eğitim Sistemi, Ankara. 6.Selami Klıç, (2005), Türk Devrimi ve Fikri Temelleri, İstanbul. 7.Yahya Akyüz, (1997), Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, 8.Yaşar Bedirhan, (2004), İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Konya, 9.Yükseköğretim Kurulu, (2007), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007), Ankara, 10.Yükseköğretim Kurulu, (2007),Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Ankara.
Ders TanımıTürk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
HedeflerBu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına Türk eğitim tarihi, Türk Eğitim devrimi, Türk eğitim sisteminin genel unsurları ve Türkiye?de öğretmen yetiştirmenin geçmişten günümüze geçirdiği evreler hakkında teorik bilgileri kavratmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişimini kavrayabilme
2Türk eğitim sistemindeki reform ve devrimlerin nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirebilme
3Türkiyede öğretmen yetiştirme konularında yapılan düzenlemeler hakkında analizler yapabilme
4Eğitim alanındaki gelişmelerden haberdar olma
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İslamiyet Öncesi Türk Eğitim Tarihi
2Türklerin İslamiyet'i kabul ettikleri ilk dönemde Eğitim Tarihi
3Selçuklular ve Anadolu Beylikleri'nde Eğitim
4Osmanlılar da kuruluştan ilk yenileşme hareketlerine kadar eğitim(1299-1776)
5Eğitimde ilk yenileşme hareketleri dönemi(1776-1839)
6Tanzimat Dönemi Eğitim Tarihi
7I.Meşrutiyet ve II. Abdülhamit Dönemi'nde Eğitim
8I. Meşrutiyet Dönemi'nde Eğitim
9Ara Sınav Arasınav
10II.Meşrutiyet Dönemi'nde Eğitim
11Milli Mücadele Dönemi'nde Eğitim
12Cumhuriyet Dönemi'nde Eğitim
13Cumhuriyet Dönemi'nde Eğitim
14Cumhuriyet Dönemi'nde Eğitim
15Cumhuriyet Dönemi'nde Eğitim
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7749
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13
ÖÇ22
ÖÇ32
ÖÇ43

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek