Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

Ders Kodu1201.020802
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Sinan YALÇIN
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
11. Birleştirilmiş sınıflarla ilgili temel kavramların anlam bilgisine sahiptir. 1.1. Birleştirilmiş sınıf kavramını tanımlar. 1.2. Birleştirilmiş sınıflarda grup kavramını açıklar. 1.3. Öğretmenli, ödevli ders kavramlarını açıklar. 1.4. Yıl ünitesi kavramını açıklar.
22. Birleştirilmiş sınıfların oluşturulma sebeplerini açıklar. 2.1. Öğretmen sayısının birleştirilmiş sınıf uygulamasına etkisini açıklar. 2.2. Öğrenci sayısının birleştirilmiş sınıf uygulamasına etkisini açıklar. 2.3. Derslik sayısının birleştirilmiş sınıf uygulamasına etkisini açıklar.
33. Birleştirilmiş sınıf alternatiflerini açıklar. 3.1. YİBO ve PİO uygulamasının özelliklerini açıklar. 3.2. YİBO ve PİO uygulamasının olumlu ve olumsuz yönlerini açıklar. 3.3. Taşımalı eğitim uygulamasının özelliklerini açıklar. 3.4. Taşımalı eğitim uygulamasının olumlu ve olumsuz yönelirini karşılaştırır.
44. İlköğretim birinci kademede yer alan dersleri ve birbiri ile ilişkisini açıklar. 4.1. Mihver ders kavramını açıklar. 4.2. İfade ve beceri derslerinin özelliklerini açıklar. 4.3. Seçmeli ders kavramını açıklar. 4.4. Derslerin birbiri ile ilişkisini açıklar. 4.5. Birleştirilmiş sınıflarda ders işleniş sistemine ilişkin uygulamaları açıklar.
55. İlköğretim okullarında sınıf birleştirme işleminin nasıl yapılması gerektiğini açıklar. 5.1. Bir, iki, üç ve dört öğretmenli ilköğretim okullarında birleştirme işleminin nasıl yapılması gerektiğini açıklar. 5.2. Birleştirme işleminde önceliklerin neler olduğunu ve gerekçelerini açıklar.
66. Birleştirilmiş sınıflarla ilgili gerekli planlama becerilerine sahiptir. 6.1. Bir, iki, üç ve dört öğretmenli ilköğretim uygulamasında yapılması gereken ünitelendirilmiş yıllık planları ve özelliklerini açıklar. 6.2. Bir, iki, üç ve dört öğretmenli ilköğretim uygulamasında yapılması gereken günlük planları ve özelliklerini açıklar.
77. Ödevli ders uygulamalarını kavramıştır. 7.1. Ödevli ders uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 7.2. Dersin niteliğine uygun ödev etkinliklerinin neler olabileceğini açıklar.
88. Kendi kendine öğrenme etkinlikleri için gerekli koşulları oluşturur. 8.1. Kendi kendine öğrenme için gerekli olan temel becerilerin kazandırılmasına öncelik verir. 8.2. Kendi kendine öğrenme etkinliklerinin neler olduğunu açıklar. 8.3. Kendi kendine öğrenme etkinlikleri için uygun etkinlikler planlar.
99. Birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilecek öğretim yöntemlerini ve özelliklerini açıklar. 9.1. Birleştirilmiş sınıflarda kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerinin özelliklerini açıklar. 9.2. Birleştirilmiş sınıflarda kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerinin üstünlüklerini açıklar. 9.3. Birleştirilmiş sınıflarda kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerinin yetersizliklerini açıklar.
1010. Birleştirilmiş sınıflarda ölçme ve değerlendirme uygulamalarının nasıl yapıldığını açıklar. 10.1. Geleneksel ölçme ve değerlendirme uygulamalarını açıklar. 10.2. Alternatif ölçme ve değerlendirme uygulamalarını açıklar. 10.3. Uygun ölçme araçları geliştirir. 10.4. Ölçme sonuçları üzerinde gerekli olan madde ve test istatistiklerini uygular.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin tanıtımı, kaynaklar, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin açıklanması. Birleştirilmiş sınıfBirleştirilmiş sınflarda grupÖğretmenli dersÖdevli dersYıl ünitesi
2Birleştirilmiş sınıflarla ilgili temel kavramlar.Birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran sebeplerÖğrenci sayısıÖğretmen sayısıDerslik sayısı
3Birleştirilmiş sınıf alternatifleri YİBO ve PİO uygulamalarıTaşımalı eğitimBirleştirilmiş sınıf aternatiflerinin olumlu ve olumsuz yönleri
4İlköğretim okulu öğretim programlarının genel yapısı ve özellikleri
5İlköğretimde dersler ve derslerin birbirleri ile ilişkileriMihver derslerİfade ve beceri dersleriEtkinlikler
6Birleştirme işleminin yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Bir, iki, üç ve dört öğretmenli ilköğretim uygulamaları.
7Birleştirilmiş sınıf planlarıÜnitelendirilmiş yıllık planDers planı
8Çalışma takviminin oluşturulmasıBirleştirme işlemine göre planlamada dikkat edilmesi gereken hususlar. Öğretmenli ve ödevli derslerin planlanması
9Ara değerlendirme
10Kendi kendine öğrenme için gerekli olan beceriler.Ödevli ders uygulamaları için örnek etkinlikler.
11Öğretim yöntem ve teknikleriSeviye grupları ile çalışmalarGrupla çalışma etkinlikleri
12Birleştirilmiş sınıflarda ölçme ve değerlendirmeGeleneksel ölçeme ve değerlendirmeAlternatif ölçme ve değerlendirme
13Birleştirilmiş sınıfların yönetimiÖğretmenli dersÖdevli ders
14Birleştirilmiş sınıfların yönetimiGenel tekrar ve genel değerlendirme.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Derse Katılım12828
Tartışma21530
Soru-Yanıt21530
Bireysel Çalışma21428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma21428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek