Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Öğretmenlik Uygulaması I

Ders Kodu1201.210709
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BULUT
Kaynaklar
  • 1. 1 Yiğit, N. vd. (2009). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması. Celepler matbaacılık, Trabzon 2 Kıroğlu,K.2006
  • İlköğretim Programları,Pegem Yayıncılık,ISBN 9919-919-05-5,Ankara
Ders TanımıUygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama) , hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.
HedeflerBu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı yapma, öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Uygulama okullarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerini gözleyebilme.
2Ders planı hazırlar ve sınıfta uygulayabilme.
3Sınıf yönetimi becerilerini gerçek sınıflarda uygulayabilme.
4Portfolyo hazırlama bilgi ve becerisi kazanabilme.
5Öz değerlendirme raporları hazırlayabilme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Öğretmen adayının uygulama okulunda yürütecekleri çalışmalar ile ilgili bilgilendirilmesi
2Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
3Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
4Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
5Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
6Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
7Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
8Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
9Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
10Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
11Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
12Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
13Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
14Öğretmen adayının uygulama okulunda yürüttüğü çalışmayla ilgili öğretim elamanı tarafından geri dönütlerin verilmesi ve tartışılması
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14684
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10440
Okuma10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ134
ÖÇ24454
ÖÇ3555
ÖÇ45
ÖÇ54

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek