Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Etkili İletişim

Ders Kodu1200.000137
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yard. Doç. Dr. Şükran CALP
Kaynaklar
  • 1. 1- Topçuoğlu, Fulya, Mehtap Özden, Diksiyon ve Konuşma Eğitimi, PegemA, Ankara 2012 2- KAYA, Alim (Editör) (2010) Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem, Ankara 3- Tayfun, Recep (2009) Etkili İletişim ve Beden Dili, Nobel Yay. Ankara 4- Zıllıoğlu, Merih (2003), İletişim Nedir, Cem Yayınevi, İst. 5- Gürüz, Demet
  • Eğinli, Ayşen Temel (2008), İletişim Becerileri, Nobel yay. Ankara
Ders Tanımı1) Tanışma, kaynak, materyal tanıtımı 2) İletişim: temel kavramlar 3) İletişim: temel kavramlar 4) İletişim: Temel kavramlar 5) İletişim modelleri 6) Kendini açma 7) İletişim çatışmaları ve çatışma çözme 8) Ara sınav/Değerlendirme 9) Sözlü iletişim 10) Sözlü iletişim 11) İletişim ve beden dili 12) İletişim ve beden dili 13) Bakış açılarımız ve algı yanılmaları 14) Eğitim iletişimi 15) Eğitim iletişimi 16) Yarıyıl sonu sınavı
HedeflerBu dersin amacı kişilerarası iletişimi güçlendirmek, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenleri tanımlayıp farkındalık kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
11) Kişilerarası iletişimi tanımlar.
22) İletişim modeli, iletişim unsurları ve özelliklerini açıklar.
33) Dinleme, geri bildirim ve kişilerarası iletişimi engelleyen etkenleri tanımlar.
44) İletişimi kolaylaştıran etkenler ile duyguların iletişimdeki rolünü ve kullanılmasını açıklar.
55) İletişimde çatışmayı ve nasıl önleneceğini tanımlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
11) Tanışma, kaynak, materyal tanıtımı
22) İletişim: temel kavramlar
33) İletişim: temel kavramlar
4 İletişim: temel kavramlar
5 İletişim modilleri
6 Kendini açma
7 İletişim çatışmaları ve çatışma çözme
8) Ara sınav/Değerlendirme
99) Sözlü iletişim
10 Sözlü iletişim
11İletişim ve beden dili
12İletişim ve beden dili
13 Bakış açılarımız ve algı yanılmaları
14 Eğitim iletişimi
15 Eğitim iletişimi
16Sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım31133
Uygulama/Pratik31751
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13
ÖÇ244444
ÖÇ35
ÖÇ4
ÖÇ5544

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek