Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

Ders Kodu1201.020703
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yard.Doç.Dr. Mustafa ÖNDER
Kaynaklar
  • 1. Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖNDER: Sınıf öğretmenleri İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Tosun, C., Doğan, R., 2009
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Pegema Yayıncılık, Ankara
Ders TanımıTemel kavramlar (din-kültür-ahlak) , Müslümanlığın temel ilkeleri, İslamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. ) .
HedeflerDinin evrenselliği, dinlerin tanıtılması ve ilköğretim 4. ve 5. sınıf düzeyinde bu dersi verebilecek bilgi birikimine sahip öğretmen adaylarını yetiştirmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1din, kültür, ahlak kavramlarını tanımlar, bunların arasındaki ilişkileri açıklayabilecekler,
2Müslümanlığın temel ilkelerini açıklayabilecekler,
3diğer dinlerin içeriği ve ilkeleri hakkında bilgi edinebileceklerdir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar (din-kültür-ahlak)
2Temel kavramlar (din-kültür-ahlak)i.
3Müslümanlığın temel ilkeleri
4Müslümanlığın temel ilkeleri
5İslamiyet ve diğer dinler
6İslamiyet ve diğer dinler
7Ahlak-birey ve toplum ilişkisi
8ARA SINAV
9Ahlak-birey ve toplum ilişkisi
10İlköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )
11İlköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )
12İlköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )
13İlköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )
14İlköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )
15İlköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Tartışma111
Beyin Fırtınası111
Makale Kritik Etme133
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma339
Performans10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13433435444
ÖÇ24334344545
ÖÇ33434443454

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek