Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Görsel Sanatlar Öğretimi

Ders Kodu1201.020701
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Zafer AKOĞUZ
Kaynaklar
  • 1. Ders Notu
Ders TanımıZihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla görsel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi.
HedeflerÖğrencinin, analiz ve sentez yeteneği (seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme) ile eleştirel bakış açısını geliştirmek,Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak,Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini sağlamak,Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmek (müze, galeri, tarihî eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırmak,Öğrencinin her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmesini sağlamak,Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını sağlamak,Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve anlayabilme bilincini kazandırmak,Geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma ve onur duyma duyarlılığını kazandırmak,İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1görsel sanatlar eğitiminin çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimine katkısını anlayabilecekler
2görsel sanatları oluşturan alt dalları ayırt edebilecekler
3ilköğretim görsel sanatlar öğretim programının amaçlarını, içeriğini tanır
4ilköğretim programına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kavrayabilecekler
5sanatla öğrenmeye yönelik etkinlikler tasarlayacak ve uygulayabileceklerdir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Görsel sanatlar eğitiminin önemi, gerekliliği ve amaçları. Zihinsel Ve Duyusal Açıdan Görsel Sanatlar Eğitiminin İşlevleri
2Grafiksel Gelişim Basamaklarına Göre Öğrencilerin Gelişim Düzeyleri A - Karalama Dönemi B - Şema Öncesi dönem
3Grafiksel Gelişim Basamaklarına Göre Öğrencilerin Gelişim Düzeyleri C - Şematik dönem D - Gerçekçilik Dönemi
4Grafiksel Gelişim Basamaklarına Göre Öğrencilerin Gelişim Düzeyleri E - Görünürde doğalcılık dönemi
5Çocuk Resimlerini Okuma
6Arasınav
7Programa Uygun Resim Grafik Tasarımı, Mimari Tasarım Ve Geleneksel Tasarımlar
8Sanat Alanıyla Öğrenme Ve Yaratıcılığın Gelişmesi
9Sanat Alanıyla Öğrenme Ve Yaratıcılığın Gelişmesi,Sanat Alanıyla Öğrenme Ve Yaratıcılığın Gelişmesi
10 Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Derse Katılım2510
Gözlem2816
Gösterme5630
Bireysel Çalışma122
Rapor6530
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ12222
ÖÇ22233
ÖÇ32233
ÖÇ42433
ÖÇ52233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek