Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Erken Çocukluk Eğitimi

Ders Kodu1201.020610
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Berk, L.E. (2013). Çocuk Gelişimi. Ankara: İmge Kitapevi.
Ders Tanımı0-8 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar ve kuramcılar 0-8 yaş çocuğuna yönelik eğitimi programları 0-8 yaş çocuğunun gelişim alanlarına göre genel özellikleri
HedeflerBu dersin amacı öğrencilerin; 0-8 yaş çocuğunun genel özelliklerini, 0-8 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar ve kuramcıları tanımasını, 0-8 yaş çocuklarının fiziksel, motor, bilişsel, dil gelişimlerinin özelliklerini tanımasını, 0-8 yaş çocuğuna yönelik eğitimi programlarını tanımasını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
10-8 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar ve kuramcıları bilir.
20-8 yaş çocuğuna yönelik eğitimi programlarını bilir.
30-8 yaş çocuğunun gelişim alanlarına göre genel özelliklerini bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çocuk Gelişiminde Tarih, Kuram ve Uygulamalı Yönelimler
2Çocuk Gelişiminde Araştırma Stratejileri
3Bebeklik: Erken Öğrenme, Devinimsel Beceriler ve Algısal Gelişim
4Bebeklik: Erken Öğrenme, Devinimsel Beceriler ve Algısal Gelişim
5Erken Çocuklukta Fiziksel Büyüme
6Erken Çocuklukta Fiziksel Büyüme
7Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim
8Vize Sınavı
9Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim
10Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim
11Zeka
12Zeka
13Erken Çocuklukta Dil Gelişimi
14Erken Çocuklukta Dil Gelişimi
15Erken Çocuklukta Dil Gelişimi
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav80
Takım/Grup Çalışması20
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı155
Derse Katılım717
Uygulama/Pratik717
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Takım/Grup Çalışması515
Gözlem515
Örnek Vaka İncelemesi515
Beyin Fırtınası717
Proje Hazırlama155
Proje Sunma122
Rol Oynama / Dramatize Etme717
Makale Kritik Etme515
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12112
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12112
Okuma10110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14555
ÖÇ2545
ÖÇ345

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek