Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fen ve Teknoloji Öğretimi II

Ders Kodu1201.020602
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Güntay Taşçi
Kaynaklar
  • 1. 1. Ders Notu2. Çepni, S. (Ed.) (2012). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.3. Çepni, S. ve Çil, E. (2011). Fen ve teknoloji programı (Tanıma, planlama, uygulama ve SBS?yle ilişkilendirme): İlköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el kitabı (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 5. MEB (2013). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: MEB.6.MEB (2017). Fen Bilimleri Öğretim Programı. Ankara: MEB
Ders TanımıDers Planlama, Fen öğretim programı, fen öğretiminde ölçme değerlendirme konuları ve mikro öğretim uygulamaları bu ders içeriğini oluşturmaktadır.
HedeflerBu ders kapsamında öğretmen adaylarının fen öğretim programına uygun olarak ders planlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1-Fen Öğretim Programına uygun olarak bir ders planlar
2Planladığı bir dersi mikro öğretim yoluyla sunar
3 Fen Öğretim programının kazanımlarına uygun ölçme değerlendirme yapar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanıtım ve organizasyon
2Plan ve Planlama Süreci
3Fen Öğretim Programının Tanıtılması
4Fen Öğretiminde Kullanılan Araç ve gereçler
5Fen Öğretminde Ölçme ve Değerlendirme-I
6Fen Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme-II
7Fen Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme-III
8Vize
9Öğrenci Ders Sunumları
10Öğrenci Ders Sunumları
11Öğrenci Ders Sunumları
12Öğrenci Ders Sunumları
13Öğrenci Ders Sunumları
14Öğrenci Ders Sunumları
15Öğrenci Ders Sunumları
16Öğrenci Ders Sunumları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Uygulama/Pratik40
Rapor Hazırlama60
Proje Sunma100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik414
Rapor Hazırlama2510
Rapor Sunma212
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1555
ÖÇ2555
ÖÇ3555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek