Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Hayat Bilgisi Öğretimi

Ders Kodu1201.020505
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BULUT
Kaynaklar
  • 1. Tanrıöğen, A. 2006
  • Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans Yayıncılık, Bayrampaşa/İstanbul Sönmez, V. 1998
  • Hayat Bilgisi Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara
Ders TanımıHayat bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiyede hayat bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram v. b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programına ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi.
HedeflerHayat Bilgisi dersinin etkili vatandaş yetiştirmedeki önemini kavratmak. Dersin öğretim programını kazanım, beceri, kavram özellikleri yönünden tanıtmak. Dersin öğretimi ile ilgili temel öğretim becerilerini ve öğretim stratejilerini tanıtmak. Öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersi öğretiminde kullanımını öğretmek, uygulamalar yaptırmak. Demokrasi eğitiminin önemini sezdirmek, demokratik yaşayışı davranış haline getirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hayat Bilgisi dersinin, etkili yurttaş yetiştirmedeki önemini kavrar.
2Dersin, Türkiye?deki tarihsel gelişimini, sebepleriyle birlikte analiz eder.
3Hayat Bilgisi Öğretim programının temel ilke ve kavramlarını bilir.
4Hayat Bilgisi öğretim programına göre ders planlar.
5Öğretim yöntem ve tekniklerinin derste kullanımını öğrenir, yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği
2Türkiye'de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi
3Hayat Bilgisi öğretim programının incelenmesi
4Programdaki temalar, temalardaki kazanımların sınıflara göre dağılımı
5Hayat Bilgisi öğretiminde öğretim stratejileri öğretim yöntem ve teknikleri
6Hayat Bilgisi öğretiminde öğretim yöntem ve teknikleri
7Öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımı
8 Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı
9 Arasınav
10Hayat Bilgisi öğretiminde değerler ve demokrasi eğitimi
11Hayat Bilgisi dersinde ölçme ve değerlendirme.
12Türkiye'de günümüz koşullarında Hayat Bilgisi öğretimi.
13Hayat Bilgisi programına ilişkin örnek uygulamalar.
14Hayat Bilgisi programına ilişkin örnek uygulamalar.
15Hayat Bilgisi programına ilişkin örnek uygulamalar.
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav20
Proje Hazırlama60
Proje Sunma20
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma7535
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ133435
ÖÇ233435
ÖÇ333435
ÖÇ433435
ÖÇ533435

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek