Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fen ve Teknoloji Öğretimi I

Ders Kodu1201.020501
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Ali SÜLÜN Yrd. Doç. Dr. Güntay TAŞÇİ
Kaynaklar
  • 1. 1. Ders Notu 2. Çepni, S. (Ed.) (2012). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 3. Çepni, S. ve Çil, E. (2011). Fen ve teknoloji programı (Tanıma, planlama, uygulama ve SBS?yle ilişkilendirme): İlköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el kitabı (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 4. MEB (2013). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: MEB.
Ders TanımıDers bilim tarihi, bilimin doğası, kavram öğretimi, öğrenme yaklaşımları, fen öğretimine uygun öğretim yöntem ve teknikleri konularını içermektedir.
HedeflerBu ders kapsamında sınıf öğretmen adaylarına ilkokul fen öğretim programını gerçekleştirebilmeleri için gerekli teorik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilimin doğasını anlayabilme
2Fen Öğretim programını anlayabilme
3Fen öğretimine uygun öğretim yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanıtım ve Organizasyon
2Bilim Tarihi
3Bilimin Doğası ve Bilimsel Düşünce
4Argumantasyon ve Bilimsel süreç becerileri
5Kavram
6Öğrenme teorilerine genel bakış
7Fen öğretim yaklaşımları
8Fen öğretim yaklaşımları
9Yapılandırmacılık ve 5E Modeli
10Vize
11Fen öğretim yöntem ve teknikleri-I
12Fen öğretim yöntem ve teknikleri-II
13Fen öğretim yöntem teknikleri-III
14Fen öğretim yöntem teknikleri-IV
15Fen öğretim yöntem teknikleri-V
16Model Etkinlik Sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Uygulama/Pratik60
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik10110
Rapor Sunma414
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma41040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155
ÖÇ255
ÖÇ355

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek