Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sanat Eğitimi

Ders Kodu1201.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Zafer AKOĞUZ
Kaynaklar
  • 1. Buyurgan, S. 2007
  • Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Pegem Yayıncılık Alakuş, A. 2009 Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi Pegem Yayıncılık
Ders TanımıDüşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaşantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri.
HedeflerÖğrencilere modern yaşamın ve toplumun yapı taşlarından olan Sanat'ın değerini ve önemini kavratmak. Sanatın dilini anlamalarını ondan haz duymalarına imkân sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sanat ve tasarım formasyonunda temel kavramları tanır.
2Resim sanatı ile ilgili uygulamalı ve kuramsal kavramları açıklar.
3Sanat ve tasarım alanında üç boyutlu düşünebilme, uygulayabilme ve algılayabilme becerisi kazanır.
4Ders konusu bağlamında özgün tasarımlar yapar.
5Günümüz sanatı ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon geliştirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak
2Kara kalem çalışması
3Şekil nesne çalışması
4Dolgu çalışması
5Canlı model ve daha sonra imgesel kompozisyonlar
6Üç boyutlu nesne çizimi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik3824
Gösterme3515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Performans5840
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1233215
ÖÇ22225324
ÖÇ3224
ÖÇ45
ÖÇ525

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek