Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Ders Kodu1201.020404
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Vedat KARADENİZ
Kaynaklar
  • 1. Atalay,İ. (2011). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. İzmir: META Basım Matbaacılık Hizmetleri. Çamurcu,H.,Bilgen,N. (2006). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. İstanbul: Lisans Yayıncılık. Atalay, İ. (1989). Toprak Coğrafyası. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Şahin,C., Doğanay, H. ve Özcan, N.A. (2006). Türkiye Coğrafyası (Fiziki-Beşeri-Ekonomik-Jeopolitik). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Atalay,İ. (2000). Türkiye Coğrafyası I (Fiziki). İstanbul: İnkılap Kitabevi. Atalay,İ. (1987). Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. İzmir. Atalay,İ. (1994). Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. İzmir. Güney,E. (2001). Türkiye Hidrografyası. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Diyarbakır Eğitim Fakültesi Yayını. Koçman,A. (1993). Türkiye İklimi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Atalay, İ., Mortan, K. (2003). Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Ders TanımıTürkiye´nin yeri ve konumu. Türkiye´nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri. Türkiye'nin bazı ülkeler, bölgeler, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlarla ilişkileri. Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü). Türkiye?nin beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).
HedeflerTürkiye?nin jeopolitik, fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye?nin yeri ve konumunu dikkate alarak jeopolitik ve jeostratejik önemini değerlendirir.
2Türkiye?nin bazı ülkelerle siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkilerini değerlendirir.
3Türkiye?nin fiziki coğrafya özelliklerini açıklar.
4Türkiye?nin beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerini açıklar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türkiye?nin Yeri ve Konumu
2Türkiye?nin Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi
3Türkiye?nin Bazı Ülkelerle Siyasi, Askeri, Ekonomik ve Kültürel İlişkileri
4Türkiye?nin Yeryüzü Şekilleri ve Hidrografyası
5Türkiye?nin İklimi
6Türkiye?nin Bitki Örtüsü
7Türkiye?nin Toprakları ve Korunması
8Türkiye?nin Doğal Hayvan Toplulukları
9Ara sınav-Türkiye?de Nüfus ve Yerleşme
10Türkiye?de Tarım ve Hayvancılık
11Türkiye?de Sanayi
12Türkiye?de Madenler ve Enerji Kaynakları
13Türkiye?de Turizm ve Ticaret
14Türkiye?de Ormancılık ve Ulaşım
15Genel sınav
16Bütünleme sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1455
ÖÇ2444
ÖÇ34
ÖÇ4545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek