Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çocuk Edebiyatı

Ders Kodu1200.000119
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okutman Hüseyin SEÇER
Kaynaklar
  • 1. 1)Sınar, Alev, Çocuk Edebiyatı, Alfa Yay., İstanbul, 2007. 2) Yalçın, Alemdar-Aytaş, Gıyasettin, Çocuk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, 2. Baskı, Ankara. 2003. 3) Sever, Sedat, Çocuk ve Edebiyat, Kök Yayıncılık, Ankara, 2003. 4) Ay, Arif, Türk Edebiyatından Çocuklara Şiirler Antolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001. 5) Fuat, Mehmet, Türk Yazınından Seçilmiş Çocuklar İçin Şiirler, Adam Yayınları, İstanbul, 1999.
Ders TanımıAna dili etkinliklerinin çocuğun gelişimine olan etkileri, Okul öncesi eğitim kurumlarında ana dili etkinlikleri,Çocuk edebiyatı yapıtlarında aranacak temel ölçütler,Dil ve anlatımın dilimizin anlatım olanaklarını yansıtmadaki başarısı,Dilsel kurgunun yazınsal özgünlüğü,Dilsel kurgunun düzeye uygunluğu,Dilsel kurgunun çocuğun düş kurmasına ve çocuğun düşünme sorumluluğu üstlenmesine katkısı,Kurgudaki merak öğelerinin okuma isteği uyandırmadaki etkisi,Olay dizisindeki çatışmaların çocuk gerçekçiliğine uygunluğu,Kahramanın bir özdeşim öğesi olarak niteliği,Çocuk edebiyatı örneklerinin incelenmesi
HedeflerÇocuk edebiyatının gerekli olup olmadığını kavrama. Çocuk edebiyatının dünyadaki ve Türkiye?deki gelişmesini öğrenme. Alan metinleri doğrultusunda çocuğa yönelik metinlerin özelliklerini tanıtma. Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikleri kavrama. Bir çocuk kitabını okuma ve değerlendirme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çocuğun ve çocuk edebiyatının tanımını ve kapsamını kavrama.
2Dünyada ve Türkiye?de çocuk edebiyatının gelişmesini anlama, bu alanda tanınmış eserleri tanıma.
3Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmesine yarayacak yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazanma.
4Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikleri kavrama.
5Öğrencilerinin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımları geliştirmeyi bilme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çocuğun ve Çocuk Edebiyatının Tanımı, Kapsamı
2Dünyada Çocuk Edebiyatının Gelişmesi
3Türkiye?de Çocuk Edebiyatının Gelişmesi
4Çocuk Yayınlarında Bulunması Gereken Özellikler
5Çocuk Edebiyatı Türleri (Şiir)
6Çocuk Edebiyatı Türleri (Tekerleme)
7Çocuk Edebiyatı Türleri (Masal)
8Çocuk Edebiyatı Türleri (Masal)
9Çocuk Edebiyatı Türleri (Fabl)
10Çocuk Edebiyatı Türleri ( Öykü)
11Çocuk Edebiyatı Türleri (Roman)
12Çocuk Edebiyatı Türleri (Roman)
13Çocuk Edebiyatı Türleri (Gezi yazısı)
14Çocuk Gazete ve Dergileri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ132
ÖÇ2345
ÖÇ34
ÖÇ4355
ÖÇ55

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek