Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

Ders Kodu1201.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Hasan Kuleli
Kaynaklar
  • 1. Demirhan, G. (2006) Spor Eğitiminin Temelleri. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi-Bağırgan Yayımevi.
Ders Tanımıİnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest cimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli cimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.
HedeflerÖğretmen adaylarına oyunun tanımı ve çocuklar için önemini kavratmak. Futbol, voleybol ve basketbol oyun kurallarını bilgisi kazandırmak. Temel jimnastik duruşlarını yapabilme becerisi geliştirmek. Sağlık yaşam için gerekli unsurların neler olduğunu tanıtmak Sağlık ile Beden eğitimi ve spor arasındaki ilişkiyi kavratmak. Halk oyunları ve halk danslarının eğitimdeki rolünü kavratmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Beden eğitiminin sağlığımız açısından önemi açıklar
2Sağlık ve beden eğitimi arasındaki ilişkileri saptar/örneklendirir.
3Oyunun çocukların motor gelişimine katkılarını açıklar
4Günlük yaşantıda yapılan egzersizleri açıklar.
5Spor ve sosyal hayat arasında ilişki kurar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Beden eğitiminin fiziksel gelişimdeki rolü
2Beden eğitiminin psikomotor gelişimdeki rolü
3Beden eğitiminin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimdeki rolü
4Çocukların gelişim özellikleri
5Spor sakatlıklarının tanımı ve önemi
6Atletizm branşının eğitsel değeri (Koşular, Atmalar, Atlamalar).
7Atletizm branşının eğitsel değeri (Yürüyüşler, Çoklu Yarışlar
8Ara Sınav
9Yaşlanma, egzersiz ve sağlık
10Yaşam ve sağlık ilişkisi
11Olimpik kültür.
12Toplum ve olimpik başarı.
13Modern olimpiyat oyunları.
14Uygulama-Genel Tekrar
15Uygulama-Genel Tekrar
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Bütünleme Sınavı60
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Performans14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ133
ÖÇ243
ÖÇ344
ÖÇ423
ÖÇ533

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek