Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Müzik

Ders Kodu1201.020305
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Arş. Gör. Alkan Kadir AKA
Kaynaklar
  • 1. Özgül,İ.2002
  • Müzik Eğitimi ve Öğretimi,Gazi Kitabevi,Ankara Uşaklıgil,I.-Özdemir, M.A.2008
  • Müzikli Çocuk Oyunları, Morpa Yayınları ,İstanbul Acay, S.2007
  • Mavi Bilye, Önder Matbacılık,Ankara Acay,S.2007
  • Ezgi Yumağı,Önder Matbacılık, Ankara
Ders TanımıMüziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye?de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.
HedeflerÖğretmen adaylarına müziğin çocuğun gelişimindeki yeri ve önemini kavratmak, bu konuda müzikle ilgili genel bilgilerini kazandırmak, basit bir çalgı aleti çalma ve nota okuma becerisi kazandırmak, ilköğretim düzeyinde öğretebileceği şarkı dağarcığı geliştirmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Eğitimde müziğin yeri ve önemini kavrar
2Müziğin çocuğun gelişimine katkılarını değerlendirir
3Bu dersin sonunda basit bir müzik enstrümanı (blok flüt) çalma becerisi geliştirir
4Nota okuma bilgisi ve solfej yapabilme bilgi ve becerisi kazanır
5İlköğretimde öğreteceği şarkı dağarcığı geliştirir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Nota ve Hız Terimleri
2Nota ve Nüans Terimleri
3Ölçüler ve Çeşitleri Basit Ölçüler
4Birleşik ve aksak ölçüler
5Müzik Öğretim Programı ve Öğeleri
6Hedef ve Davranışlar
7Değiştirici İşaretler
8Karışık ritm Kalıpları Öğeleriyle Düzenlemeler
9Arasınav
10Şarkı Öğretme Yöntemleri Nota Yoluyla, kulaktan öğretim
11Ritm Kalıpları ve Öğeleri
12Okul Müzik Eğitiminde Kullanılan Müzikler Sözlü Müzikler Sözsüz Müzikler
13Okul Müzik Eğitiminde Kullanılan Müzikler Sözlü Müzikler Sözsüz Müzikler
14OkulÇocuğun Müziksel Gelişimi Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Nitelikleri
15OkulÇocuğun Müziksel Gelişimi Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Nitelikleri
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Bütünleme Sınavı60
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Derse Katılım11999
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Performans111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ133
ÖÇ223
ÖÇ343
ÖÇ45
ÖÇ54

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek