Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Genel Kimya

Ders Kodu1201.020204
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Kemal Solakyıldırım, Yrd. Doç. Dr. Faruk KARDAŞ
Kaynaklar
  • 1. 1. Petrucci, R. H., Harwood, W.S. ve Geoffrey Herring, F. 2002
  • Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar, Çev. Ed. Tahsin Uyar ve Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, Ankara2. Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık3. Chang, Raymond
  • Çev.Ed: Soydan, Bahattin
  • Aroğuz, Ayşe Zehra
  • ?Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya?,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000.4. Erdik, Ender
  • Sarıkaya, Yüksel
  • ?Temel Üniversite Kimyası?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002.5. Mortimer, C.E.(1993). Modern üniversite kimyası. Cilt 1-2. Çeviri Editörü: Altınata , T., (Üçüncü Baskıdan Çeviri). İstanbul: Çağlayan Basımevi
Ders TanımıKimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Madde ve Maddenin Özellikleri, Bilimsel yöntem, Anlamlı sayılar, maddenin özellikleri, sınıflandırılması. Atom ve Atomun Elektron Yapısı: Atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı. Kimyasal Bileşikler: Periyodik çizelgeye giriş, bileşik çeşitleri ve formülleri. Kimyasal Reaksiyonlar: Kimyasal eşitlikler, asit-baz reaksiyonları, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. Gazlar: İdeal gazlar, ideal olmayan gazlar. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Periyodik Çizelge: Elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri. Kimyasal Bileşikler, bileşiklerin oluşumu (hibritleşme, hibrit orbitalleri oluşumu ve molekül geometrisi) , formülleri, çeşitleri ve özellikleri. Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri.
HedeflerÖğrencilerin kimya bilgilerini pekiştirmek, geliştirmek, eksikliklerini gidermek ve uygulanabilirliğini göstermek. Bu amaçla aşağıda dersin içeriğinde belirtilen konular ayrıntılı olarak açıklanır, bazı konularda problem çözümleri yapılır, gerekli yerlerde örnekler verilir, günlük hayatla ilişkilendirmeler yapılır ve bazı konularla ilgili laboratuarda deneyler uygulanır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel yöntem ve anlamlı sayıları kullanır
2Kimyanın tanımı ve önemini açıklar, kimyanın yaşantımızdaki yerini ve önemini değerlendirir
3Kimyasal bileşikleri tanır ve formüle eder
4Kimyasal bağları sınıflandırır, kimyasal bileşiklerin bağlarını tasarlar ve yorumlar
5Çeşitli kimyasal reaksiyonları örnekler
6Periyodik çizelgeyi yorumlar
7Gazlar konusundaki problemleri çözümler
8Maddeyi sınıflandırır
9Atom, atomu oluşturan parçacıklar ve atom kuramlarını açıklar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış, bilimsel yöntem, anlamlı sayılar
2Madde ve maddenin özellikleri, maddenin sınıflandırılması
3Atom ve atomun elektron yapısı, atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı
4Periyodik çizelge, elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri
5Orbitaller ve elektronların dizilimleri
6Çevirme faktörü hesaplamaları
7Mol Kavramı
8Mol Kavramı
9Tekrar ve soru çözümü
10Ara Sınav
11Bileşiklerin adlandırılması
12Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri
13Lewis nokta yapılarının çizilmesi
14Çözeltilerin hazırlanması ve derişim hesaplamaları (yüzde derişim, molarite, molalite, mol kesri)
15Genel tekrar ve soru çözümü
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım7214
Problem Çözümü7214
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1333
ÖÇ23
ÖÇ333
ÖÇ43
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek