Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

PROJE UYGULAMALARI

Ders Kodu4305.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Yafes ÇAVUŞ
Kaynaklar
  • 1. Açık erişim WEB kaynakları
Ders TanımıProje araştırması, proje konusunun belirlenmesi ve iş akışı çerçevesinde projenin yürütülmesi faaliyetlerini mevcut atelye ve imkanları kullanarak yürütmek. Bu çerçevede; Proje döngü yönetimi, Swot analizi, Proje konusu belirleme, Proje amacı ve Proje faaliyetlerini içeren mesleki takım ve tezgahların kullanıldığı sistematik uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.
HedeflerBireyin özgür düşünebilme, karar verebilme, kararlarını uygulayabilme, mesleki bilgi ve becerilerinin kullanılarak mesleki yetkinliklerinin ürün olarak ortaya çıkarılmasına fırsat tanıyarak mesleki özgüveninin gelişmesine katkı sağlamak. Proje döngü yönetimi temelinde öğrencinin belirlenen proje konusunu ve proje faaliyetlerini kendi mesleki sahasında edindiği bilgileri kullanarak yürütmesi, uygulaması ve ürün olarak ortaya çıkartmasını sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Proje döngü yönetimi.
2Proje konusu belirleme.
3Proje seçimi, belirlenmesi, tasarımın ve gerekli hesaplamaların yapılması.
4Belirlenen proje ile ilgili komple ve detay resimlerinin hazırlanması.
5Projeye ait parçaların imalatı için gerekli hazırlıkların yapılması ve üretilmesi.
6Proje değerlendirmesi ve sunumu.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Proje döngü yönetimi
2Swot analizi
3Swot analizi
4Proje konusu belirleme
5Proje konusu belirleme
6Proje yönetimi
7Proje destek araştırması
8Proje destek araştırması
9Proje faaliyetleri
10Proje faaliyetleri
11Proje faaliyetleri
12Proje faaliyetleri
13Proje çıktıları
14Proje değerlendirmesi ve sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Laboratuvar14114
Takım/Grup Çalışması14114
Gözlem313
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ112224423
ÖÇ212331231212
ÖÇ34345211222
ÖÇ4222521112113
ÖÇ5334334334333
ÖÇ6222111114415

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek