Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I

Ders Kodu4305.020220
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Yafes ÇAVUŞ
Kaynaklar
  • 1. Ders notları, Cad programları ile ilgili kitaplar, Teknik resim ve makine resmi kitapları.
Ders TanımıEkran düzenleme ve çizim komutlarıyla bilgisayar destekli çizim yazılımını çalıştırmak. Ekran görüntü ve çizim ayarlarını yapmak. BDÇ yazılımını kapatmak. Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma. Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme. Düzenleme komutlarını kullanabilme. Çizim elemanlarını kullanabilme. Ölçülendirme elemanlarını kullanabilme. Ölçüleri değiştirme, yüzey işleme işareti ekleme ve tolerans ekleme. Bilgisayar destekli çizim yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme. 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma. BDÇ programı ile iki boyutlu teknik resim örnekleri çizme. İzometrik çizime giriş. BDÇ programı ile izometrik çizim örnekleri yapma. BDÇ programı ile iki boyutlu teknik resim örnekleri çizme. Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapmak. Çıktı almada kullanılacak kâğıt boyutunun seçimini yapmak. Çıktı alınacak alanı belirlemek ve yazdırma ölçeğini seçebilmek.
HedeflerBu derste; bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapmak yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarBu dersin pratikte kullanılabilmesi için öncelikle teknik resim ve makine resmi kurallarının iyi bilinmesi ayrıca orta düzeyde geometri bilgisine sahip olmak gerekmektedir.
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapıp, koordinat sistemlerini kullanabilir.
2Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme yapabilir.
3Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirebilir.
4Her düzeyde iki boyutlu bilgisayar destekli çizim yapabilir.
5Her düzeyde iki boyutlu bilgisayar destekli çizimi ölçülendirebilir.
6Öğrenci izometrik çizim yapabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ekran düzenleme ve çizim komutlarıyla bilgisayar destekli çizim yazılımını çalıştırmak.Ekran görüntü ve çizim ayarlarını yapmakBDÇ yazılımını kapatmak.
2Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma.
3Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme.
4Düzenleme komutlarını kullanabilme.
5Düzenleme komutlarını kullanabilme.Çizim elemanlarını kullanabilme.
6Ölçülendirme elemanlarını kullanabilme.
7Ölçüleri değiştirme, yüzey işleme işareti ekleme ve tolerans ekleme.
8Bilgisayar destekli çizim yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme.2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma.
9BDÇ programı ile iki boyutlu teknik resim örnekleri çizme.
10BDÇ programı ile iki boyutlu teknik resim örnekleri çizme.
11BDÇ programı ile iki boyutlu teknik resim örnekleri çizme.
12İzometrik çizime giriş.
13BDÇ programı ile izometrik çizim örnekleri yapma.
14Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapmak.Çıktı almada kullanılacak kâğıt boyutunun seçimini yapmak. Çıktı alınacak alanı belirlemek ve yazdırma ölçeğini seçebilmek.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ112151121313
ÖÇ213152122214
ÖÇ312252122413
ÖÇ423251121314
ÖÇ512152122313
ÖÇ62325212233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek