Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MALZEME TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu4305.020218
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Yusuf KIRTILOĞLU
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN
Ders TanımıTeknik alanda kullanılan malzemeler.Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar.Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar.Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri.Saf metal, Ara faz veya bileşik ve katı çözelti.Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri.Katı hal dönüşümleri.Saf demirin soğuma eğrisi ve aİlotropik değişim.Demir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümler .
HedeflerBu derste; imalat endüstrisinde kullanılan malzemelerin nasıl seçileceği, temel dikkat edilmesi gereken kriterler ve malzemelerin muayenesini yapabilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Teknik alanda kullanılan malzemeleri tanır ve atom yapılarını bilir.
2Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrilerini bilir.
3Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımların davranışını bilir.
4Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişimini bilir.
5Demir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümleri bilir ve yorumlar.
6Tahribatsız muayene yöntemlerini ve temel ısıl işlemleri bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Teknik alanda kullanılan malzemelerAtomik yapı ile ilgili temel kavramlarKatılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar
2Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileriKatılaşma esnasında dendrit ve tane oluşumu Kristal kusurlar
3Saf metal, Ara faz veya bileşik ve katı çözeltiAlaşımlı çeliklerin standart gösterimleri
4Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlarKatı hal dönüşümleri
5Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlarKatı hal dönüşümleri
6Yumuşatma tavıNormalizasyon tavı Küreselleştirme tavı Gerilme giderme tavı
7Su verme sertleştirmesi Martenzitik yapıIzotermal dönüşüm diyagramlarıMenevişleme
8Alevle yüzey sertleştirmeEndüksiyonla Sertleştirme
9Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişimDemir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümler
10Elastik, plastik deformasyon ve kırılma.
11Plastik deformasyon mekanizmaları.
12Mikroskoplar ve mikroskopla yapısal değerlendirme
13Görsel muayene yöntemi
14X ışını ile muayene yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik11414
Problem Çözümü414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ123154445124
ÖÇ23125444524
ÖÇ325445524
ÖÇ41154445134
ÖÇ5131255545134
ÖÇ655555134

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek