Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MESLEKİ MATEMATİK

Ders Kodu4305.020216
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd Doç Dr Mehmet KAYALAR
Kaynaklar
  • 1. Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYALARTemel Matematik Kitabı. ISBN: 9978-9944-274-53-1 Ocak 2008
Ders TanımıMatris ve çeşitleri , Determinant ve lineer denklem sistemlerinin çözümü. limit, süreklilik , türev , integral ve uygulamaları
HedeflerÖğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mesleğinde matrisler ve determinantlarla ile ilgili uygulamalar yapmak.
2Mesleğinde limit ile ilgili uygulamalar yapmak
3Mesleğinde süreklilik ile ilgili uygulamalar yapmak
4Mesleğinde türev ile ilgili uygulamalar yapmak
5Mesleğinde integral ile ilgili uygulamalar yapmak
6İntegral ile alan ve hacim hesaplamaları yapmak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1MATRİS VE DETERMİNANT
2 LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ
3LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ
4LİMİT UYGULAMALARI
5SÜREKLİLİK
6SÜREKLİLİK UYGULAMALARI
7TÜREV
8TÜREV ALMA KURALLARI
9TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU
10TÜREV UYGULAMALARI
11GRAFİK ÇİZİMLERİ
12İNTEGRAL
13İNTEGRAL ALMA KURALLARI
14İNTEGRAL UYGULAMALARI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Beyin Fırtınası14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1422222222221
ÖÇ2422121211111
ÖÇ3422121111111
ÖÇ4432122111111
ÖÇ5332122221111
ÖÇ6332122221111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek