Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ders Kodu4305.020117
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Yusuf KIRTILOĞLU
Kaynaklar
  • 1. İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki düzenlemeleri içeren her türlü ders kitabı.
Ders TanımıMakine teknikerliği programı çerçevesinde iş hayatında karşılaşılabilecek olası kazalara karşı yeterli bilgi donanımına sahip olmak. İş Güvenliği konularında alınabilecek tedbirlerin bir program dahilinde takibinin önemini kavramak. İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki hukuki düzenlemelerin bilincinde olmak. Sigortalı eleman istihdamının iş sağlığı ve güvencesi açısından önemini anlamak. Sigortalı eleman istihdamının ülke ekonomisi açısından önemini kavramak.
HedeflerÇalışma ortamlarında meydana gelebilecek olası kazaların önlenebilmesi, gerekli tedbirlerin önceden alınabilmesi ve bütün bu tedbirlere rağmen oluşabilecek iş kazalarının ardından uygulanması gereken sağlık kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İş güvenliği alanındaki temel tanımları bilmek.
2Meslek hastalıklarının istatistiklerini yorumlayabilme
3İş kazası zinciri, iş kazasının sebeplerini ve etkilerini kavrayabilme
4İlk yardımın önemini, ilkelerini ve çeşitlerini bilerek gerektiğinde uygulayabilmek.
5İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri kavrayabilmek.
6Makine sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıklarının risklerinde insan faktörünün önemi ve etkilerini kavrayabilmek.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel olarak kaza.
2İş kazalarının istatistiksel analizi.
3Meslek hastalıkları.
4İş kazalarının sebepleri ve kaza zinciri.
5İş kazalarının sebepleri ve kaza zinciri.
6İş sağlığı iş güvenliği açısından ergonomik yaklaşım.
7Makine sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıklarının risklerinde insan faktörünün önemi ve etkileri.
8Makine sektöründe iş yeri ortamında yakın çevre fonksiyonlarının iş kazaları ve hastalıkları üzerindeki etkileri.
9Makine sektöründe iş yeri ortamında yakın çevre fonksiyonlarının iş kazaları ve hastalıkları üzerindeki etkileri.
10Makine sektöründe iş yeri ortamında yakın çevre fonksiyonlarının iş kazaları ve hastalıkları üzerindeki etkileri.
11İlk yardım.
12İlk yardım.
13İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı.
14İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Gözlem326
Örnek Vaka İncelemesi339
Rapor Hazırlama339
Rapor Sunma313
Seminer313
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ13434
ÖÇ2334115
ÖÇ3211344
ÖÇ4145
ÖÇ5114
ÖÇ61121254

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek