Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ÇEVRE KORUMA

Ders Kodu4300.040001.10
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Fahriye AKAR
Kaynaklar
  • 1. K.Yıldız, Ş.Sipahioğlu, M. Yılmaz Çevre Bilimi ve EğitimiMEGEP Çevre Koruma
Ders TanımıSu ve hava kirleticilerinin belirli çeşitleri ve bunların çevreye ve/veya insan sağlığına zarar verme şekilleri; ozon tükenimi; küresel ısınma; iklim değişikliği; toprak kirliliği problemi; kimyasal pestisitlerin kullanılmasından kaynaklanabilen sorunlar; atık yönetiminde yasal ve çevresel çerçeve; yerleşim ıslahı ve gelişme ile ilişkili problemler; fosil yakıtların kullanılması, nükleer santrallerle ilgili çevre tartışmaları ve hidroelektrik, rüzgar gücü ve deniz dalgasını içeren sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi; doğa koruma ve doğal kaynakların korunması.
HedeflerÇevre koruma bilincinin geliştirilmesi
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çevre ile ilgili teknik bilgileri kavrayabilir.
2Çevre ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
3Hava, su ve toprak kirliliğinin nedenlerini öğrenecektir
4Toprak, hava ve su kaynaklarının kalitesini etkileyen bazı önemli süreçler hakkında bilimsel bir kavrayış geliştirebilecek.
5Doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, yönetimlerin ve yönetim dışı kuruluşların rolünü öğrenir.
6Atık yönetiminde yasal ve çevresel geri dönüşüm ve gelişme ile ilişkili problemleri çözme becerisi gelişir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çevre ile ilgili temel kavramlar
2Çevre kirliliği türleri
3Hava Kirliliği
4Su kirliliği
5Toprak Kirliliği
6Çevre mevzuatı ile ilgili genel bilgiler
7Hizmet ve diğer sektörlerin çevresel etkileri
8Ara sınav
9İnşaat sektörünü ilgilendiren çevre yönetmelikleri
10Yapı Denetim işlerinde ÇED uygulamaları
11Atık yönetiminde yasal ve çevresel çerçeve; geri dönüşüm ve gelişme ile ilişkili problemler
12Atmosferin sera etkisi; Küresel ısınma; İklim değişikliği
13Fosil yakıtların kullanılması, nükleer santrallerle ilgili çevre tartışmaları ve hidroelektrik, rüzgar gücü ve deniz dalgasını içeren sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi
14Doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, yönetimlerin ve yönetim dışı kuruluşların rolü
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek