Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu4320.020210
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Tuncay ŞAHİN
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Şerif Şimşek, Prof. Dr. Adnan Çelik, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Yayınları, 2014 Budak, Gönül, 2004,,İşletme Yönetimi MPM Yayınları
Ders TanımıYönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonlarda çatışmanın nedenleri ve yönetimi, biçimsel olmayan organizasyon, örgüt kültürü ve güdüleme
HedeflerYönetim ve organizasyon konusundaki tarihsel gelişim sürecini, yönetim fonksiyonlarını bir bütünlük içinde kavrama, organizasyonlarda çatışmanın nedenleri ve yönetimini, biçimsel olmayan organizasyon, örgüt kültürü ve güdüleme kavramlarını anlayabilme ve yorum yapabilme becerisini geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Eleştirel bir tarzda yönetim teorilerini değerlendirebilme ve sorgulayabilme
2Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme
3Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilme
4 Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilme
5Yönetsel süreçleri kavrayabilme ve irdeleyebilme
6Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yönetim Organizasyonun İşletmecilik İçindeki Yeri ve Önemi
2Yönetim, yönetici ve örgüt kavramları
3Yönetim düşüncesinin evrimi: Klasik Yönetim Düşüncesi
4Yönetim düşüncesinin evrimi: Neo-klasik (Beşeri İlişkiler) Yönetim Düşüncesi
5Yönetim düşüncesinin evrimi: Modern Yönetim Düşüncesi
6Örgüt ve çevresi ve modern yönetim düşüncesi
7Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Karar Verme
8Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme
9Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme
10Yönetim Fonksiyonları: Denetleme
11Önderlik, Motivasyon, Güdüleme
12İletişim, Karar verme
13Hedeflere Göre Yönetim
14Genel değerlendirme
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Soru-Yanıt7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1351111111111
ÖÇ2251311131211
ÖÇ3351111112211
ÖÇ4351111113311
ÖÇ5351111114111
ÖÇ6351111112111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek