Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sermaye Piyasası Mevzuatı

Ders Kodu1406.030309.2
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğrt. Görv. Dr. Ömer Faruk Büyükkurt
Kaynaklar
  • 1. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kuram Kitap
Ders Tanımı"Dar" ve "geniş" ölçekte sermaye piyasası mevzuatının, sermaye piyasası enstrumanlarının hukuki statülerinin, kamuyu aydınlatma prensiplerinin, SPK'nın yapısının ve kitle fonlaması kavramlarının açıklanması, faizsiz-finans kavramının açıklanması
HedeflerSermaye piyasası mevzuatına hakim olmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sermaye piyasası enstrumanlarının hukuki statüleri hakkında bilgi sahibi olmak
2Kamuyu aydınlatma platformunun hukuksal yönü hakkında bilgi sahibi olmak
3SPK yapısı hakkında bilgi sahibi olmak
4Sermaye piyasasu kanunu hakkında bilgi sahibi olmak
5Kitle fonlaması kanunu hakkında bilgi sahibi olmak
6Faizsiz finans mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sermaye Piyasası Kanununun genel çerçevesi
2Sermaye piyasası araçlarının hukuksal statüleri
3Borçlanma senetlerinin hukuksal statüleri
4Pay senetlerinin hukuksal statüleri
5Finansal enstruman ihracının yasal süreci
6Borsaya kote şirketlerin yasal statüleri
7Borsaya kote şirketlerin kamuyu bilgilendirme gerekçeleri
8Kamuyu aydınlatma platformunun hukuksal yapısı
9Vize Sınavı
10Kamuyu aydınlatma platformu yoluyla açıklanması gereken gelişmeler
11Kitle fonlaması kavramı ve mevzuatı
12Kitle fonlaması şirketlerinin hukuksal yapıları ve kısıtlı oldukları faaliyetler
13Faizsiz Finans kavramı ve hukuksal düzenlemeleri
14Faizsiz finans araçları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı51470
Derse Katılım122
Soru-Yanıt133
Okuma5210
Sözlü Sınav2612
Ev Ödevi14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1545
ÖÇ2545
ÖÇ3545
ÖÇ4545
ÖÇ5545
ÖÇ6555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek