Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ticari İşletme Hukuku

Ders Kodu1406.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Serpil KESER
Kaynaklar
  • 1. BAHTİYAR, Mehmet
  • Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş 20. Bası, Eylül 2019, İstanbul. KAYA, Mustafa İsmail/TATLI, Burçak
  • Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme ve Ortaklıklar Hukuku), Güncellenmiş 2. Baskı,Eylül 2019, Ankara.KAYIHAN, Şaban/YASAN, Mustafa
  • Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. Bası, 2019, Ankara.SARICA, Ayşe
  • Ticaret Hukuku 1, Ticari İşletme Hukuku Hocasından Ders Notları, 2019, Ankara.
Ders TanımıTicari işletme, ticari işletme devri,ticari işletme rehini, tacir kavramı, tacir sıfatının kazanılması ve bu sıfatın kaybedilmesi, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları, ticari işe kavramı ve ticari iş sayılmaya bağlı hukuki sonuçlar, ticari hükümler ve hükümlerin uygulanma sırası, ticari yargı ve ticari davalara bakan mahkemeler ve ticari davalarda uygulanacak kurallar, ticaret unvanı, işletme adı, cari hesap, ticaret sicili, haksız rekabet, marka adı, faiz ve türleri, ticari defterler.
HedeflerBu dersle öğrencilerin, ticari işletme, ticari iş, tacir kavramlarını ve bu kavramlarla bağlantılı hukuksal sonuçları öğrenmesi, ticaret unvanı, işletme adı, marka kavramlarını tanıyarak karşılaştırabilmesi, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defter tutma zorunluluğunun anlamını öğrenmesi, tacir yardımcılarını tanıyarak ticari ilişkilerde yerini tespit edebilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ticari işletme kavramını ve bununla ilgili temel kavramlarını öğrenir.
2Öğrenciler tacir sıfatını ve tacir sıfatına bağlanan sonuçları kavrar ve tanır.
3Öğrenciler ticaret unvanı, işletme adı, marka ve haksız rekabet kavramlarının tanır ve kavrar.
4Öğrenciler bağımlı ve bağımsız tacir yardımcılarını tanır ve kavrar.
5Öğrenciler ticaret unvanı, marka, ticari işletme adını tanır ve kavrar.
6Öğrenciler cari hesap, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterleri tanır ve kavrar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ticaret hukukunun özellikleri, ticaret hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, ticaret hukukunun uygulama alanına giren sistemler, ticaret hukukunun kaynakları
2Ticari işletmenin tanımı ve unsurları, ticari işletmenin malvarlığı, ticari işletmede merkez ve şube kavramları
3Ticari işletmenin devri ve ticari işletmenin rehini
4Ticari işler, ticari işlere bağlı sonuçlar ve tabi oldukları hükümler
5Ticari yargı, ticari davalar ve türleri, ticari davaların görülebileceği mahkemeler
6Tacir sıfatının kazanılması, tacir sıfatının kaybedilmesi, tacir olmanın hüküm ve sonuçları.
7Ticaret Unvanı, gerçek kişilerde ve tüzel kişilerde ticaret unvanının kullanılması
8İşletme adı, Marka adı, marka türleri, markanın benzer kavramlardan ayırt edilmesi, markanın tescili ve tescilinin sonuçları
9Ara sınav
10Marka ile hukuki işlemler, tescilli markanın korunması, markanın hükümsüzlüğü ve iptali, marka hakkının sona ermesi
11Haksız rekabet kavramı, unsurları, haksız rekabet halleri, hukuki yaptırımlar, haksız rekabetin sonuçları, haksız rekabet davaları
12Ticaret Sicili kavramı, ticaret sicil işlemleri, sicil işlemlerinde inceleme ve itiraz, Tescil ve ilanın etkileri, görünüşe güven ilkesi, sicilin tutulmasından doğan sorumluluk
13Ticari defterler, türleri, mahkemede delil olması, ticari defter ve belgelerin saklanması, teslimi ve ibrazı, Cari Hesap
14Bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları
15Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Soru-Yanıt13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ13111221211211121
ÖÇ2422132111121221
ÖÇ3422232211121221
ÖÇ4422122211121121
ÖÇ5422222211121121
ÖÇ64212232211111121

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek