Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Finansal Muhasebe I

Ders Kodu1406.020115
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üys. Mehmet GÜNER
Kaynaklar
  • 1. Tekdüzen Genel Muhasebe, Prof. Dr. Hüseyin Ali KUTLUGenel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL
Ders TanımıMuhasebenin tanımı ve temel kavramları, temel muhasebe denklemi, hesap kavramı ve hesap türleri, yevmiye defteri ve büyük defter, bilanço ve bilanço hesapları, gelir gider hesapları, mali nitelikteki işlemlerin hesaplar aracılığı ile kayıt altına alınması, dönen varlık hesapları.
HedeflerÖğrencilere, işletmelerde muhasebe sisteminin mevcudiyeti ve işleyişi hakkında bilgiler vermek suretiyle bir işletmede vuku bulan mali nitelikteki işlemlerin kayıt altına alınma süreçleri öğretmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebenin temel kavramlarından hareketle muhasebe temel denkleminin mantığına uygun şekilde hesapları kullanabilir.
2Muhasebe ile ilgili kavramlardan hesap, defter, bilanço ve gelir tablosu unsurlarının işleyişini bilir ve mali olaylarda bu kavramları kullanabilir.
3İşletmelerde gerçekleşen mali nitelikteki işlemleri kayıt altına alabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Muhasebenin Tanımı, ilkeleri ve temel kavramları.
2Muhasebenin işletmeler için önemi.
3Muhasebede kullanılan belgeler.
4Muhasebe temel denklemi ve temel denklem aracılığı ile mali nitelikteki işlemlerin kayıt süreci.
5Bilanço kavramı ve hazırlanması.
6Hesap kavramı, hesap türleri ve hesapların işleyiş kuralları.
7Yevmiye defteri ve büyük defter, şekli, özellikleri ve kayıt sistemi.
8Ara Sınav.
9Katma Değer Vergisi ve kayıt altına alınması.
10İşletmelerde mal satış kayıtlarının kayıt altına alınması.
11Aktif hesapların işleyişi ve incelenmesi, 100 Kasa hesabı ve 101 Alınan Çekler.
12Aktif hesapların işleyişi ve incelenmesi, 102 Bankalar hesabı, 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı.
13Aktif hesapların işleyişi ve incelenmesi, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı ve 110 Hisse Senetleri Hesabı.
14Muhasebede karşılık ayırma süreci, 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı.
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Problem Çözümü14114
Örnek Vaka İncelemesi14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14570
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ125
ÖÇ215
ÖÇ315

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek