Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Genel İşletmecilik ve İşletme Yönetimi

Ders Kodu1406.020111
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Fatma Yılmaz
Kaynaklar
  • 1. Mucuk, İsmet, ( 2005), Modern İşletmecilik Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, 7. basım, Kültür Üniversitesi Yayınları, 1999.
Ders Tanımıİşletme ile ilgili temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, İş Planı yapma ve bir iş fikri bulma, Ekonomik sistemler ve işletmecilik, İşletmelerin kuruluşu ile ilgili çalışmalar. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, İnsan kaynağı, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları. Yönetimin Fonksiyonları yöneltme, planlama, karar verme, organize etme, koordine etme, denetim
HedeflerGenel işletmecilik ve işletme yönetimi dersinin amacı, işletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak
2İşletmenin kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırt etmek
3Yönetimin fonksiyonlarını bilip kavramak
4İşletmenin işlevlerini kavramak
5İşletmelerde karar verme tekniklerini ve süreçlerini açıklamak.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İşletmeciliğe giriş ve temel kavramlar
2Ekonomik sistemler ve işletmecilik
3İşletmenin çevresi
4İşletme kurma süreci
5İşletmelerin sınıflandırılması
6Küçük işletmelerin yönetimi ve girişimcilik
7Küçük işletmelerin yönetimi ve girişimcilik
8Ara Sınav
9İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 1: planlama ve karar verme
10İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 2: örgütleme ve yöneltme
11İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 3: denetleme
12Üretim yönetimi
13Muhasebe-finansman
14İnsan kaynakları yönetimi
15Pazarlama
16Sosyal sorumluluk yönetimi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım10220
Tartışma5315
Soru-Yanıt10440
Örnek Vaka İncelemesi3412
Beyin Fırtınası8324
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ154253544332433353
ÖÇ254253544332433353
ÖÇ354253544332433353
ÖÇ454253544332433353
ÖÇ554253544331433353

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek