Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İktisada Giriş I

Ders Kodu1406.020109
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEKDERE
Kaynaklar
  • 1. Metin Berber ve Ersan Bocutoğlu, Genel İktisada GirişErdal M.Ünsal, İktisada Giriş, İmaj YayıncılıkZeynel Dinler, İktisat, Ekin KitabeviN.Gregory Mankiw,Principles of Economics,Copyrighted Material
Ders Tanımıİktisadi kavramlar ve ekonomilerin temel sorunları, üretim faktörleri ve analizleri, piyasa ve fiyat mekanizmasının işleyişi, piyasada fiyatların oluşumu, tüketim ve üretim teorisi, maliyet analizi, piyasalar ve piyasalarda firma dengesi analizlerini kapsamaktadır.
Hedeflerİktisadi ortamı ve iktisadi olguları anlayarak, piyasa ve fiyat mekanizmasının işleyişini kavramak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel iktisadi kavramları öğrenir.
2İktisat biliminin amacını ve cevap aradığı temel sorunsalları hakkında bilgi sahibi olur.
3Piyasa kavramının temel iki unsuru olan talep ve arz kavramlarını ve bunları etkileyen faktörleri öğrenir.
4Piyasanın talep kısmını oluşturan tüketicilerin davranışlarını rasyonellik varsayımı çerçevesinde öğrenir.
5Piyasanın arz kısmını oluşturan üreticilerin davranışlarını rasyonellik varsayımı çerçevesinde öğrenir.
6Arz ve talep etkileşimi ile piyasa mekanizmasının nasıl çalıştığını, piyasa denge fiyatının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini öğrenir.
7Piyasa türlerini öğrenerek, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları arasındaki farklılıkları kavrar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İktisat Biliminin Tanımı, Konusu ve Temel Sorunları
2İktisat Biliminde Temel Kavramlar
3Piyasanın Temel Unsurlarından Talep Kavramının İncelenmesi
4Piyasanın Temel Unsurlarından Arz Kavramının İncelenmesi
5Arz ve Talep Dinamikleri Çerçevesinde Piyasa Dengesinin Oluşumu, Değişimi ve Piyasada Dengenin Oluşmaması Durumları
6Talep ve Arz Esnekliği: Anlamı, Ölçümü, Türleri ve Uygulamalar
7Arz, Talep ve Devlet Politikaları (taban fiyat, tavan fiyat) ile Piyasaların Etkinliği (tüketici ve üretici rantı)
8Tüketici Dengesi Analizi
9Genel tekrar / Ara sınav
10Üretim Teorisi
11Eş-ürün Eğrisi Analizi
12Maliyet Teorisi
13Tam Rekabet Piyasası, Monopolcü Rekabet Piyasası
14Monopol Piyasası, Oligopol Piyasası
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz313
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Quiz için Bireysel Çalışma10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ13442454355345254232
ÖÇ23444343344353334442
ÖÇ34435244544445335444
ÖÇ42555242524534445445
ÖÇ53443443334534444425
ÖÇ65444544434544544435
ÖÇ74355345545433555445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek