Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili II

Ders Kodu9100.010004
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Ayhan ŞEN
Kaynaklar
  • 1. 1) KOLCU, Hasan, Türk Dili, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2010 2) KORKMAZ, Zeynep, İsmail Parlatır, Ahmet B. Ercilasun, Hamza Zülfikar, Tuncer Gülensoy, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2001. 3) EMRE, İsmet, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2008. 4) ERGİN, Muharrem, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, 2002. 5) ÖZEN, Mustafa Nihat, Yazmak Sanatı ve Kompozisyona Giriş, İstanbul, 1971. 6) ÖZDEMİR, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak, 1999. 7) İmla Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2010.
Ders TanımıBu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.
HedeflerTürk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Cümleyi oluşturan unsurları kavrar.
2Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerisi kazanır
3Yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini en güzel şekilde ifade etme becerisi kazanır
4Yazılı ve sözlü kompozisyon türleri hakkında bilgi sahibi olur
5Kültürel değerlerine ve ana diline sahip çıkar
6Bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığı kazanır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Cümlenin ögeleri
2Cümle türleri
3Anlatım bozuklukları
4Anlatım bozuklukları
5Anlatım bozuklukları
6Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler
7Kompozisyon yazmada kullanılacak plan
8Arasınav
9Kompozisyonda anlatım şekilleri
10Yazılı Kompozisyon Türleri
11Yazılı kompozisyon türleri
12Yazılı kompozisyon türleri
13Sözlü anlatım türleri
14Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Takım/Grup Çalışması14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ122
ÖÇ222
ÖÇ322
ÖÇ422
ÖÇ522
ÖÇ622

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek