Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çevre Koruma

Ders Kodu4600.040002.6
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Neslihan PİR ŞAHİN
Kaynaklar
  • 1. TC. Milli Eğitim Bakanlığı - Mesleki Gelişim -Çevre Koruma 2011 -2014
Ders TanımıÇevre ve İnsan Sağlığı, atık yönetimi, doğal kaynaklar, koruma önlemleri kapsamında uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, çevre koruma önlemleri, kişisel korunma önlemleri konuları konularını anlatılmaktadır.
HedeflerBu ders ile öğrencinin Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir
2Doğal kaynakları ve özelliklerini bilmek
3Atmosfer kirliliğini ve kirleticileri bilir
4Su kirliği ve kaynaklarını bilir
5Toprak kirliliği ve kaynakları bilir
6israf ve israf önlemi hakkında bilgi sahibidir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çevrenin Tarihi Gelişimi
2Çevre İle İlgili Bazı Terimlerin Tanımları
3Hava Kirliliği ve Havanın Özellikleri
4Hava Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri
5Su Kirliliği ve Özellikleri
6Su Kirliliğinin Çevresel Etkileri
7Su Kirliliğinin Çevresel Etkileri
8Toprak Kirliliği
9Ara sınav
10Endüstriyel Kirlilik ve Tarım Arazisinde Bozulmaların Etkileri
11Gürültü Kirliliği
12Gürültünün İnsan ve Çevresine Etkileri
13Türkiye?nin Enerji Kaynakları
14Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları - Enerji Elde Etme Çalışmalarının Çevreye Etkileri
15İsraf ve İsraf Çeşitleri
16Dönem Sonu Sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15555
ÖÇ25555
ÖÇ35555
ÖÇ45555
ÖÇ55555
ÖÇ65555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek