Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türkiye Ekonomisi

Ders Kodu4600.040002.3
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim Görevlisi Emrah KAHRAMAN
Kaynaklar
  • 1. Türkiye Ekonomisi - Prof. Dr. İlker PARASIZ, Türkiye Ekonomisi - Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN
Ders TanımıTürkiye?nin Genel Sorunlarına Bakış,Türkiye?nin Nüfusu, Gelişimi, Yapısı ve Sorunları,Türkiye?de İşsizlik: Türleri, Yapısı, Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler, Türkiye?nin Milli Geliri: Yapısı, Gelişimi ve Kalkınma Ölçütü Olarak Önemi,Türkiye?de Gelir Dağılımı: Gelişimi ve Sorunları,Türkiye?de Kamu Bütçesinin Yapısı ve Sorunları,Türkiye?de Enflasyon: Gelişimi, Nedenleri ve Hesaplanması, Türkiye?deki Enflasyonla İlgili Alınabilecek Önlemler,Türkiye?nin Dış Ödemeler Bilânçosunun Yapısı, Gelişimi ve Sorunları, Türk Mali Sisteminin Temel Yapısı ve Para Politikasındaki Gelişmeler, Türkiye?de Tarım Sektörünün Yapısı ve Sorunları,Türkiye?de Sanayi Sektörünün Yapısı, Sanayileşme ve Başlıca Sorunları, Avrupa Birliği Süreci ve Bu Süreçte Türkiye?nin Konumu
HedeflerTürkiye Ekonomisi ile ilgili bilgiler edinmek ekonomik gelişmeleri bilimsel olarak yorumlamak vebazı ekonomik kavramları Türkiye Ekonomisi ile bağlantı kurarak araştırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye ekonomisi hakkında bilimsel tarzda bilgi sahibi olur.
2Türkiye ekonomisi ile ilgili objektif bir bakış açısı kazanır, bunları ifade eder.
3Türkiye?nin enflasyon ve işsizlik gibi sorunlarını ve alınabilecek önlemleri bilir ve yorumlar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türkiye?nin Genel Sorunlarına Bakış
2Türkiye?nin Nüfusu, Gelişimi, Yapısı ve Sorunları
3Türkiye?de İşsizlik: Türleri, Yapısı, Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler
4Türkiye?nin Milli Geliri: Yapısı, Gelişimi ve Kalkınma Ölçütü Olarak Önemi
5Türkiye?de Gelir Dağılımı: Gelişimi ve Sorunları
6Türkiye?de Kamu Bütçesinin Yapısı ve Sorunları
7Türkiye?de Enflasyon: Gelişimi, Nedenleri ve Hesaplanması
8Türkiye?de Enflasyon: Etkileri
9Türkiye?deki Enflasyonla İlgili Alınabilecek Önlemler
10Türkiye?nin Dış Ödemeler Bilânçosunun Yapısı, Gelişimi ve Sorunları
11Türk Mali Sisteminin Temel Yapısı ve Para Politikasındaki Gelişmeler
12Türkiye?de Tarım Sektörünün Yapısı ve Sorunları
13Türkiye?de Sanayi Sektörünün Yapısı, Sanayileşme ve Başlıca Sorunları
14Avrupa Birliği Süreci ve Bu Süreçte Türkiye?nin Konumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ13
ÖÇ23
ÖÇ33

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek