Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Halkla İlişkiler

Ders Kodu4600.040001.4
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Ahmet GÜNEŞ
Kaynaklar
  • 1. 1-Halkla İlişkiler-Yeşim KALYON 2-Halkla İlişkiler ve İletişim-Ahmet YATKIN
Ders TanımıHalkla ilişkilerin doğuşu ve gelişimi, tanımı ve amacı, halkla ilişkilerde kullanılan metotlar, halkla ilişkilerde basının yeri ve basınla ilişkiler, halkla ilişkilerde kamuoyu ve hedef kitleler, bir yönetim işlevi olarak iletişim, iletişimde kalite
HedeflerBu ders ile öğrenci, halkla ilişkiler faaliyetleri yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkilerde imaj ve strateji geliştirmek
2Kurumsal imajı, algılamayı olumlu ve sürekli tutmak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Halkla İlişkilerin Doğuşu ve Gelişimi
2Halkla İlişkilerin Tanımı ve Amacı
3Halkla İlişkilerde Kullanılan Metodlar
4Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
5Halkla İlişkilerde İzlenilecek Yollar
6Halkla İlişkilerde Basının Yeri ve Basınla İlişkiler
7Halkla İlişkilerde Kamuoyu ve Hedef Kitleler
8Halkla İlişkiler Biriminin Örgüt İçindeki Yeri Halkla İlişkiler Kampanyaları ve Kampanyalarda Kullanılan Araçlar
9Bir Yönetim İşlevi Olarak İletişim
10Yönetsel İletişim
11Kurumsal İletişim
12İletişim ve Toplum
13Kitle İletişimi
14İletişimde Kalite
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Takım/Grup Çalışması133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ12255
ÖÇ22255

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek