Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

Ders Kodu4609.030408.7
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. İllteriş Saltuk KEFÇİ
Kaynaklar
  • 1. Öğretim Görevlisi ders sunumlarıŞükran Karaca ,Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama , Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Ders TanımıSağlık sektöründe rekabetin giderek artması, ödeme sistemlerinin değişmesi ve tüketicilerin eskiye göre çok daha bilinçli olmaları pazarlamanın sağlık kurumlarının yönetiminde formal bir fonksiyon olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bu amaçla dersin içeriği temel pazarlama fonksiyonlarının anlatılması ve sağlık sektöründe pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel özelliklerin öğrencilere anlatılması hedeflenerek planlanmıştır.
HedeflerBu ders sağlık kurumlarında görünen pazarlama stratejileri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, teorik ve pratik verilere göre sağlık pazarlaması karışımı yapılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık hizmetleri pazarlamasını tanımlamak, pazarlama ve müşteri karmalarını bilmek.
2Sağlık sektörüne özel belli başlı pazarlama stratejilerini tanımlayabilecektir
3Sağlık ve hastalık kavramlarını bilmek, sağlık hizmeti türlerini ve sağlık hizmeti kurumlarını ayırt etmek.
4 Sağlık kurumları için müşteri yönetimini ve müşteri tatmin çalışmalarının nasıl yapılacağını öğrenir.
5Sağlık kurumlarının çevreleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde sosyal pazarlama faaliyetlerinin nasıl kullanılacağını bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI
2SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA ANLAYIŞININ GELİŞİMİ
3PAZARLAMANIN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRAN FAKTÖRLER
4HİZMET PAZARLAMASI
5SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI
6PAZARLAMA KARMASI UNSURLAR
7SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜRÜN
8ARA SINAV
9SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİYAT
10SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİYAT
11SAĞLIK HİZMETLERİNDE TUTUNDURMA
12SAĞLIK HİZMETLERİNDE DAĞITIM
13SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
14SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
15FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Problem Çözümü133
Tartışma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ155555
ÖÇ255555
ÖÇ355555
ÖÇ455555
ÖÇ555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek