Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Vergi Hukuku

Ders Kodu4609.030307.10
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Vergi Hukuku (Prof. Dr. Erdoğan Öner)
Ders TanımıVergi Hukukuna Giriş, Vergilendirmeye İlişkin Temel Kavramlar, Vergilendirme İşlemleri, Vergi Kabahat ve Suçları İle Vergi Cezaları, Kamu Alacaklarının Zorla Tahsili
HedeflerBu ders, öğrenciye vergi hukukunun ulusal düzeyde anlaşılmasına yönelik bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Vergilemenin anayasal ilkelerini ve tarihsel gelişimini açıklar
2Vergilemeye ilişkin temel kavramları tanımlar
3Vergi hukukunun anlam, zaman ve yer bakımından yorumuna ilişkin temel kavramları tanımlar.
4Vergi borcu özel borç ayrımını yapar
5Vergi suç ve cezalarını açıklar.
6Vergi alacaklarının tahsiline ilişkin yasal süreci açıklar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Vergi Hukukuna Giriş
2Vergi Hukukuna Giriş
3Vergilendirme Süreci
4Vergilendirmeye İlişkin Temel Kavramlar
5Vergilendirmeye İlişkin Temel Kavramlar
6Vergilendirme İşlemleri
7Vergi Kabahat ve Suçları ile Vergi Cezaları
8Vergi Suçları ve Cezaları
9
10Vergi Alacağının Korunması ve Zorla Tahsili
11Kamu Alacağının Korunması, Kamu Alacaklarının Zorla Tahsili
12Vergi ve Cezalarla ilgili Yargı Öncesi İdari Çözüm Yolları
13Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi
14Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ155
ÖÇ25
ÖÇ355
ÖÇ45
ÖÇ55
ÖÇ65

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek