Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Hasta Hakları

Ders Kodu4609.030307.4
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Neslihan PİR ŞAHİN
Kaynaklar
  • 1. Yardım, İ. (2016). Tüketici Olarak Hasta Hakları. ISBN: 9786051468556Hakeri, H (2017). Tıp Hukuku . ISBN: 9789750244544
Ders TanımıSağlık hizmetlerinden Faydalanma hakkı. Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, Hasta haklarının korunması, Tıbbi araştırmalar ve hasta hakları, Hastaların diğer hakları ve yükümlülükleri, Sorumluluk ve hukuki korunma yolları, Kurum ve Kuruluş yetkileri hakkında bilgilendirilmelerini sağlar. Mevzuatlara göre, hasta hakları kurul ve birimlerinin görevlerinin ayırt edilmesi ve Mevzuatlara göre, hasta hakları birimi iş akışının ayırt edilmesidir.
HedeflerHasta haklarının tarihsel gelişimi ve hasta hakları mevzuatı ile ilgili bilgilerin kavranması ve bilincin kazanılmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsan hakları ve hasta hakları kavramlarını açıklar.
2Sağlık hizmetleri sunumu sırasında Hasta hakları kavramı ile ilişkisini açıklar
3Hasta hakları kavramlarının gelişimi ile ilgili süreçleri açıklar.
4Hasta hakları tarihi gelişimindeki dönemleri karşılaştırır.
5Hasta Hakları ihlalleri ve sonuçları hakkında değerlendirme yapar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hasta Hakkı nedir? Genel bilgiler
2Hasta Haklarının Tarihsel Gelişimi ve Kapsamı
3Hasta Haklarının Hukuki Boyutu
4Hasta Hakları Birimi ve İş Akışı
5Hasta ve Sağlık Çalışan ilişkisi
6Hasta Hakları Kurul Üyeleri
7Hasta Hakları ve Hasta Sorumlulukları
8ARA SINAV
9Hastanın Hasta Hakları Çerçevesinde Sorumlulukları
10Hasta Haklarının Korunmasında Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu
11Hasta Hakları Ulusal Boyutu
12Tedavinin Düzenlenmesi Süresince Kararın Yönlendirilmesi
13Hasta Hakları Yönetmeliği
14Hasta Haklarına İlişkin Örnek Olay İncelemesi
15Hasta Hakları Genel Tekrar ve Değerlendirme
16DÖNEM SONU SINAV
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15455
ÖÇ25455
ÖÇ35455
ÖÇ45455
ÖÇ55455

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek