Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Ders Kodu4609.020305
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Sonay SATIR
Kaynaklar
  • 1. İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr. Canan ÇETİN, Beta Yayınları, 2014. İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Cavide UYARGİL, Beta Yayınları, 2010.
Ders Tanımıİnsan Kaynakları Yönetiminin Ortaya Çıkışı, İş Analizi, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi, Eğitim ve Geliştirme, Performans Değerlendirme, İş Değerleme ve Ücret Sistemleri, Kariyer Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutu.
Hedeflerİnsan kaynakları yönetiminin ve fonksiyonlarının yeterli düzeyde öğretilmesi ve öğrencilerin insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
2İş analizi ve iş tasarımı kavramlarını analiz eder.
3İnsan kaynakları planlaması, tedarik ve seçimi hakkında bilgi sahibi olur.
4Eğitim ve geliştirme , kariyer yönetimi konularını analiz eder.
5Performans değerleme, iş değerleme ve ücret sistemlerini analiz eder.
6İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili hukuki kavramları analiz eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı
2İnsan kaynakları yönetimi ve fonksiyonları
3İş analizi ve iş tasarımı
4İnsan kaynakları planlaması
5İnsan kaynakları temin ve seçimi
6Eğitim ve geliştirme
7Eğitim ve geliştirme
8Eğitim ve geliştirme
9Performans değerlendirme
10İş değerleme ve ücret sistemleri
11İş değerleme ve ücret sistemleri
12Kariyer Yönetimi
13İşçi sağlığı ve iş güvenliği
14İnsan kaynakları yönetiminin hukuki boyutu
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7856
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ13354322232
ÖÇ23354322232
ÖÇ33354322232
ÖÇ43354322232
ÖÇ53354322232
ÖÇ63354322232

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek