Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Mevzuatı

Ders Kodu4609.020303
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Neslihan PİR ŞAHİN
Kaynaklar
  • 1. AÖF Sağlık Kurumları Mevzuatı Ders Notları
Ders TanımıMevzuat ile ilgili kavramlar Satın Alma mevzuatı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
HedeflerBu dersin amacı Sağlık Mevzuatı ile ilgili temel bilgileri mesleki uygulamalara yardımcı olacak şekilde vermektir
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hukuk devletinin özelliklerini bilir
2Anayasa-Yasa-KHK-Tüzük-Yönetmelik kavramlarının tanımlarını bilir
3Anayasanın sağlıkla ilgili bölümlerini bilir
4657 Devlet Memurları Kanunu'nu bilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mevzuat ile İlgili Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişim
2Anayasa-Kanun-KHK-Tüzük-Yönetmelik Kavramları
3Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
4Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesindeki Uygulamalar
5Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
6Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ile İlgili Mevzuat
7Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ile İlgili Mevzuat
8ARASINAV
9Satınalma Mevzuatı
10Satınalma Mevzuatı
11Sağlık Personelinin Hak ve Yükümlülükleri ile İlgili Mevzuat
12Hasta Hakları ve Acil Sağlık Hizmetleri ile İlgili Mevzuat
13657 Sayılı DMK
14 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
15Genel Değerlendirme
16DÖNEM SONU SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ151235
ÖÇ251235
ÖÇ351235
ÖÇ451235

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek