Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

Ders Kodu4609.020220
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Yusuf Tuğrul ŞİRANLI
Kaynaklar
  • 1. Beklenen Gerçekleşen Algılanan HİZMET KALİTESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇOK BOYUTLU KALİTE / DETAY YAYINCILIK / Yazar: Dr. İbrahim H. Kayral Kalite Yönetim Sistemleri Detay Yayıncılık/Alev Sökmen / Kalite Yönetim Sistemi Dr. Türker Baş, Murat Oymak
Ders TanımıHizmet Kavramı, Sağlık Hizmetleri, Hizmet Kalitesi ve Boyutları, Hizmet Kalitesi Modelleri, Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite Modeli
HedeflerBu derste; sağlık hizmetlerinde kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kalite ve Hizmet kavramlarını tanımlayabilme
2Sağlık Hizmetleri kavramlarını açıklayabilme
3Hizmet Kalitesi Modellerini öğrenebilme
4Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramını öğrenebilme
5Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite Modelini analiz edebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kalite kavramı
2Kalite kavramı, Sandart ve standardizasyon
3Standart ve standardizasyon
4Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi
5Yönetim kalitesi ve standartları
6Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları
7Çevre standartları
8Kalite yönetim sistemi modelleri
9Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim
10Stratejik yönetim
11Yönetime katılma
12Süreç yönetim sistemi
13Kaynak yönetimi sistemi
14Efqm mükemmellik modeli
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ132343
ÖÇ232343
ÖÇ332343
ÖÇ432343
ÖÇ532343

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek